Site Feedback

Suomen kielen alkeet - Beginners level

Report Concern

  • Language taught: Finnish
  • Course type: Other
  • Sessions taught: 146

Individual Sessions
  •  30 minute trial session - 150 ITC  
  • 30 minute session - 150 ITC
  • 60 minute session - 350 ITC
Session Packages
  • 10 x 30 minutes - 1350 ITC
  • 10 x 60 minutes - 3150 ITC

Description

Suomen kielen alkeiskurssilla voidaan keskittyä enemmän joko keskustelutaitoihin tai luku- ja kirjoitustaitoihin opiskelijan tarpeiden mukaan. Kurssilla opitaan perussanastoa jokapäiväiseen kielenkäyttöön.

Finnish for beginners is a course where we can consentrate more to conversational skills or to reading and writing. Which ever suits your needs best. On this course you'll learn basic vocabulary for every day language use.