Site Feedback

เริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมันอย่างแน่นอน (สอนเป็นภาษาไทย)

Report Concern

  • Language taught: German
  • Course type: Other
  • Sessions taught: 1

Individual Sessions
  • 60 minute session - 350 ITC

Description

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมัน และเรียนภาษาแบบออนไลน์ โดยเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน  ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การอ่านหรือเขียนภาษาเยอรมัน คุณจะได้ใช้ภาษาเยอรมัน ในนาทีแรกที่คุณเริ่มเรียนไปจนจบบทเรียน ในแต่ละบทเรียนคุณสามารถเรียนซ้ำได้อีก ในการสอนของเราจะมีครูสอนสองคน (หนึ่งในสองคนของครู) จะแนะนำคุณในบทเรียน และครูอีกคนหนึ่งจะดูแลในเรื่องการออกเสียงของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ด้วยตัวเอง, คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ไวยกรณ์ คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการในระหว่างการเรียน คอร์สนี้สอนเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาไทย ซึ่งคุณจะได้รับการแนะนำเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาไทยในการเรียนถ้าคุณสนใจคอร์สนี้ ต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนถึงเวลาเรียนจริง ถ้าคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมจากเราได้  ดังนั้น ถ้าคุณสนใจจริงๆ ที่จะเรียนรู้ภาษาเยอรมันในวิธีที่สะดวก และง่าย นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ เรารับประกันในการทำงานเป็นมืออาชีพของเรา และรับประกันความพึงพอใจของคุณ