Site Feedback

Magbasa at Makipag-usap sa Wikang Tagalog (Reading and Talking of Tagalog Language)

Report Concern

  • Language taught: Filipino (Tagalog)
  • Course type: Other
  • Sessions taught: 0

Individual Sessions
  •  30 minute trial session - 30 ITC  
  • 60 minute session - 80 ITC
  • 90 minute session - 120 ITC
  • 120 minute session - 150 ITC
Session Packages
  • 5 x 60 minutes - 400 ITC
  • 5 x 90 minutes - 550 ITC
  • 5 x 120 minutes - 750 ITC

Description

Ito ay para sa mga gustong magtuto ng wikang tagalog.
(This is for those who has the eagerness to learn Tagalog language)

More courses for learning Filipino (Tagalog)