Site Feedback

Magbasa at Makipag-usap sa Wikang Tagalog (Reading and Talking of Tagalog Language)

Report Concern

  • Language taught: Filipino (Tagalog)
  • Course type: Other
  • Sessions taught: 49

Individual Sessions
  •  30 minute trial session - 40 ITC  
  • 60 minute session - 80 ITC
  • 90 minute session - 120 ITC
  • 120 minute session - 150 ITC
Session Packages
  • 5 x 60 minutes - 400 ITC
  • 5 x 90 minutes - 550 ITC
  • 5 x 120 minutes - 750 ITC

Description

Ito ay para sa mga gustong magtuto ng wikang tagalog.
(This is for those who has the eagerness to learn Tagalog language)