Site Feedback

Professional English for Turkish Speakers. Türkçe Konunşkan ıçın

Report Concern

  • Language taught: English
  • Course type: Other
  • Sessions taught: 2

Individual Sessions
  •  30 minute trial session - 100 ITC  
  • 30 minute session - 100 ITC
  • 60 minute session - 180 ITC
Session Packages
  • 5 x 30 minutes - 460 ITC
  • 5 x 60 minutes - 500 ITC

Description

Basit İngilizce öğrenmek istiyor musunuz? İşiniz için?
Sadece basit sorular ve cevaplar konuşma. Ben yardımcı olabilir.
Eğer polis, doktor, hemşire, garson, otel yöneticisi, ya da başka bir meslek ben İngilizce konuşan hızlı başlangıç ​​ile size yardımcı olabilir.
Do you want to learn simple English? For your job?
Just speaking simple questions and answers. I can help.
If you are doctor, nurse, waiter, hotel manager, or other profession I can help you with quick start to speaking English.