Site Feedback

AZERBAYCAN Necessary sentences

Thanks for inviting me...my focus is learning English now... but why not ... a new venture is available...I hope if we make this group more active....

First help us in knowing the basic sentences by translating it to AZERBAYCAN

 

1-             How are you?

2-             What is your name?

3-             Help me

4-             Hello

5-             Hi

6-             I love you

7-             I like you

8-             I need you

9-             I want to talk about learning

10-       Thank you

 


Share:

Comments

1.Necəsən
2.Sənin adın nədir?
3.Mənə kömək et
4. and 5. Salam

6.Mən səni sevirəm

7.Mən səni xoşlayıram

8.Sənə ehtiyacım var

9.Mən öyrənməyə getmək istəyirəm
10.Sagol

Add a comment