Site Feedback

artikel

Hei!
Hvem vite når ei, en, et artikel ha en substantiv?

Share:

Comments

Hallo! 
Ei, en og et er de tre artiklene i norsk, som du har skjønt. Norsk har tre kjønn, i motsetning til f.eks. engelsk. De er hunkjønn, hankjønn og intetkjønnEi brukes for hunkjønn (ei dame, ei ku, ei bok), en er for hankjønn (en mann, en katt, en datamaskin) og et er for intetkjønn (et tre, et blad, et smykke). 

Som nybegynner i norsk er det praktisk talt umulig å vite hvilket kjønn substantivet er. Bruk derfor en ordbok og slå opp substantivet, der står kjønnet oppført. Når du lærer nye ord bør man alltid lære dem med den rette artikkelen. Dette gjør det nemlig mye lettere senere, når du begynner å bøye dem i bestemt og ubestemt form, entall og flertall, osv. Håper dette var til hjelp! 

The same just in English: 
Hi! 
"Ei", "en", and "et" are the three articles in Norwegian, as you've understood. Norwegian has three grammatical genders, despite i.e. English. Those are: feminine, masculine and neuter. "Ei" is used for female (a lady, a cow, a book), "en" is for masculine (a man, a cat, a computer) and "et" is for neuter (a tree, a leaf, a necklace).  
As a beginner of learning Norwegian it is practically impossible to know which gender the noun is. You should therefore use a dictionnary, whereas it there will be written what gender the noun is. When learning new words you should always learn them with their correct article. This will namely make it easier for you later, when you start inflecting into definite and indefinite, singular and plurals etc. I hope this helped!

Add a comment