Site Feedback

מה שנכון

לחדרי יש רהיטים יפים או בחדרי יש רהיטים יפים

Share:

Comments

אתה שואל? אפשר להגיד את שניהם בעיקרון. מה שכן, הרוב לא אומרים "בחדרי". אומרים "יש לי רהיטים יפים בחדר" או "...בחדר שלי"

וגם הכותרת, הייתי רושם "מה יותר נכון?"

ולמה אף אחד לא ענה לך כל כך הרבה זמן..

 

שלום ilplat,

נכון לומר: בחדרי יש רהיטים יפים.

האות ב מכוונת למקום, והאות ל מכוונת לשייכות

כשאומרים 'לחדרי' יש רמיזה של שייכות, כאילו הרהיטים שייכים לחדר. אבל במקרה זה העיקר הם הרהיטים היפים והיכן הם, ולא השייכות שלהם.

במקרה שהבית מיוחד, כמו הבית הלבן, הייתי אומר: לבית הלבן יש רהיטים יפים. (למרות ששתי הצורות אינן טעות)

 

בברכה

אמיר

Add a comment