Site Feedback

zabane farsi shekar ast (persian language is sweet as suger)

doostane khoobam , zabane farsi darai adabiate ghani ast , ketabhai ziadi darad , manande kelileh va damneh , shahnameh , divane hafez va etc.

Share:

Comments

Va iranian ra zabani ghashang mibood ke khod haft khat dasht , va har khat barai kari bood. dar gazande zaman alefbai an degargoon shod va beh khate Tazi dar amad sepas vajehai ravane an be doroshti va palashti garaid , Tazian va Mogholan bar an takhtand va az an andak vajehai bar ja mand . bozorgn-e parsi chon natavanestand khat-e pahlavi ra mordeh-khai(ehya)konand , be nachar Farsi Dari ra gostardand . VA aknoon iranian ra shaiesteh ast ke zabane khod ra gand-zodaei kardeh va vajehai doshmanan ra be door rikhteh va vajehai madari ra paida va gooyesh konand .va parsian bedand ke har vajeh biganeh dar zabaneshan bar goor-e vajeh madari chon harz giahi rooideh ast , va chon nik negah konand vajeh khod ra biaband va sepas anra mordeh-khai konand . Bashad ke dar nimroozi khorshidgoon dobareh be zaban va khate madari sokhon goyand , va dar an nimrooz jashno soror nemoodeh va badeh bar girand .

+79879888908

Add a comment