Site Feedback

The Naurus or Naurus (I don't know what is correct) :)

Hello from Kazakhstan.

I would like to add that "Naurus" is not exactly The Muslim holiday. It appeared long before The Muslim religion. It is celebrated by Iranians, Turkic nations, Indians and etc. Naurus become part of Muslim traditions in some Muslim nations. The Naurus was holiday of heathen religion like the other ancient ones. The Monotheistic religions have been always trying to destroy heathen religious feasts and customs. But some of them were very strong and therefore become part of The Monotheistic religions.

The Halloween, The Christmas tree, The Naurus, The Ivan Kupala, the any celebrations with masquerades and etc., all of them have backgroundsfrom the heathen times. They were a just little adapted or were change almost quite.

 

Қазақстаннан сәлем.

Наурыз мейрамы негізінең Мусульман мейрамына жатпайды деп айытқым келеді. Ол Исламға дейін талай уақыт бұрын пайда болған. ОлИран, Түрік, Индия және басқа елдерінде мереке боп саналады. Наурыз кейбір Мусульман халқыларында Ислам салт-дәстүріне айналды. Бұрыңғы замананан кележатқан мейрамдар сияқты, Наурыз пұтқа табунышылық мейрамы болған. Монотеистік діңдер пұтқа табунышылық мейрамдарын және салт-дәстірлерін әр-қашан жоюға тырысты. Бірақ олардың кейбірдің әсері өте күшті болды, сондықтан олар Монотеистік діңдеріне сіңіп кетті.

Хэллоуин, Жаңа Жыл шыршасы, Наурыз, Иван Купала, маскарад арқылы өткізілетін тез келген мейрамы және басқалар – олардың бәрі пұтқа табунышылықтар заманның тамырлары бар. Олар жәй ғана бейімдендірілді немесе мүлдем өзгерітілді.

 

Привет из Казахстана.

Я хотел бы добавить, что Наурыз не совсем Мусульманский праздник. Он появился задолго до появления Ислама. Он празднуется среди иранцев, тюркских народов, в Индии и т.д. Наурыз стал частью традиции Ислама у некоторых мусульманских народов. Как и все древние празднования, Наурыз был языческим праздником. Монотеистические религии всегда пытались уничтожить языческие религиозные праздники и традиции. Но некоторые из них были очень сильные, поэтому стали частью Монотеистических религий.

Хэллоуин, Новогодняя ёлка, Наурыз, Иван Купала, всякие празднования с маскарадами и т.д. – все они имеют языческие корни. Они были либо немного адаптированы, либо изменены до неузнаваемости.

Share:

Comments

iran Turkmeninden(turkmensahra-dan) sizlere salam!sag boling.thank you.:)

Add a comment