Site Feedback

Суроолуу сөздүн түзүлүшү.

Кыргыз тилинде суроо (?) берүү эң  оңой жана кызыктуу.                                                The question is formed by adding the ending  "-бы".                                                           Мен. Менби?                                                                                                            Сиз. Сизби?                                                                                                                Ал. Албы?                                                                                                                Сулуу. Сулуубу?                                                                                                        Ак. Акпы?                                                                                                                  Жок. Жокпу?                                                                                                              Саламатсыз. Саламатсызбы?                                                                                      Сүйлөдү. Сүйлөдүбү?   

                                                                                               

Ал сулуу. Ал сулуубу?                                                                                              Мен китеп окудум. Мен китеп окудумбу?

 

 

Share:

Comments

except sentencies with words which include one quistion, like канча, кандай, эмне :)

 

Yes, thank you for adding.

can you add something about order in questions, I mean in which position can be the question particle 

I know is from Turkish that it can switch


mi/mü is the question particle :)

sen de süt içtin mi?
sen de süt mü içtin?
sen de mi süt içtin?  

thank you! 

We do emphasis on the word:
Сен дагы сүт ичтиңби? ↑
Сен дагы сүт↑ ичтиңби? ↓
Сен дагы↑ сүт ичтиңби? ↓
Сен↑ дагы сүт ичтиңби? ↓

 

Or we add the qualifying word:

Сен дагы сүт ичтиңби?↑ Сен дагы сүт ичтиңби?↓ Ичтиңби.↓ Ичтиңби?↑ Ичтиң↑би?↓
Сен дагы ичтиңби?↑ Сен дагы ичтиңби?↓ Сүт.↓ Сүт?↑ Сүтпү?↑ Сүт↑пү?↓
Сен сүт ичтиңби?↑ Сен сүт ичтиңби?↓ Дагы.↓ Дагы?↑ Дагыбы?↑ Дагы↑бы?↓
Дагы сүт ичтиңби?↑ Дагы сүт ичтиңби?↓ Сен.↓ Сен?↑ Сенби?↑ Сен↑би?↓

de - это кыргызское слово да (тоже)

интересно, я думал что аналогично к турецкому будет...

удивлен, что вопросы можно тоном задавать

Дагы целое слово. Означает тоже, еще.

Or:

Ичтиңби?↑ Ичтиңби?↓

Сүт ичтиңби?↑ Сүт ичтиңби?↓

Сен ичтиңби?↑ Сен ичтиңби?↓

Дагы ичтиңби?↑ Дагы ичтиңби?↓

Есть "да" и "дагы".

Сен да. Сен дагы. 

дагы - daha 

приведите примеры, в которых такие вопросительные слова как канча, кандай ... стоят не в начале предложения

спасибо 

Add a comment