Site Feedback

Суроолуу сөздүн түзүлүшү.

Кыргыз тилинде суроо (?) берүү эң  оңой жана кызыктуу.                                                The question is formed by adding the ending  "-бы".                                                           Мен. Менби?                                                                                                            Сиз. Сизби?                                                                                                                Ал. Албы?                                                                                                                Сулуу. Сулуубу?                                                                                                        Ак. Акпы?                                                                                                                  Жок. Жокпу?                                                                                                              Саламатсыз. Саламатсызбы?                                                                                      Сүйлөдү. Сүйлөдүбү?   

                                                                                               

Ал сулуу. Ал сулуубу?                                                                                              Мен китеп окудум. Мен китеп окудумбу?

 

 

Share:

Comments

No comment given.

Add a comment