Site Feedback

Кыргыз тилинде суроо берүү

Another way of asking a question (?) in the Kyrgyz:

Сиз. Сиз?

Кыз. Кыз?

Сулуу. Сулуу?

Жакшы. Жакшы?

Экөө. Экөө? 

Жазам. Жазам?

Барды. Барды? 

Ал кыргыз тилин жакшы билет. Ал кыргыз тилин жакшы билет?

Биз ыр угуп жатабыз. Биз ыр угуп жатабыз?

 

 

They have different tune. 

Мен.           Мен?

Кичина бала ойноп жатат.           Кичине бала ойноп жатат?  

 

 

As you can see it is very easy and fun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Comments

Yes, its true))

это не русского взято? этот тональный вопрос?

Почему с русского.

Add a comment