Site Feedback

شما دوست داريد كه چه اتفاقي در ايران بيوفتد؟

Share:

Comments

gorei beshe ke moshkel kamareto kham nakone............

Az che lahaz?!

meikhastam ye chi deige beneveicam valei yadam raft..................!

دوباره بیش از همه زمان ها شادی به خونه های مردم بیاد

مثل ایران قدیم که همه سنت ها و آیین هاش بر اساس جشن و شادی و پایکوبی بود

این همه تلخی و ناراحتی و درد حق مردم ما نیست

مردم ایران طمع شیرین آرامش و ثبات اقتصادی را بچشند. فضای باز سیاسی‌ اجتماعی در جامعه حکم فرما شود. توزیع قدرت با پایه عدالت و منطق باشد

با تشکر از سوال زیبای شما

فکر می کنم مردم ما برای موفقیت در کارهاشون، نیاز به زندگی شاد دارن.

شما دوست دارید چه اتفاقی در روسیه بیفته؟:)

از شر عرب ها و عرب صفت ها رها بشیم و خرافه گویی از بین بره . 

Add a comment