Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Giới thiệu.

Mình tên là Ninh. Mình đến từ Việt Nam. Hoan ngênh các bạn đã ghé thăm chủ đề thảo luận của mình. Các bạn có thể tự giới thiệu bằng tiếng việt?  Bạn tên là gì? Bạn đến từ đâu?

Share:

Comments

Mình tên là Gontama. Mình đến từ Nhật Bản. Hy vọng lỷ giải VN và Đông Nam Á qua học tiếng Việt.

Chào Ninh. Mình tên là Quỳnh. Mình đến từ Việt Nam :3

Add a comment