Site Feedback

do you know some interesting Chinese words?

some new words on website.

1."长姿势了"(Pinyin: zhang zi shi le, in English: gained postures).

the original word is "长知识了"(Pinyin: zhang zhi shi le).

it means you gained some new knowledges.

 

2."捉鸡"(Pinyin: zhuo ji, in English: catch the chicken).

the original word is "着急"(Pinyin" zhao ji).

means you get anxious, nervous, etc..

there is a joke about "捉鸡":

A:Your intelligence is a weasel.

B:How to say?

A:Catch the chicken.

(A.你的智力是黄鼠狼。 Pinyin: ni de zhi li shi huang shu lang.

 B.怎么说...? Pinyin: zen me shuo...?

 A.捉鸡...  Pinyin: zhuo ji...)

 

Share:

Comments

真金不怕火煉 - Zhen jin bu pa huo lian

亂七八糟 - Luan qi ba zao

焦頭爛額 - Jiao tou lan'e

陰錯陽差 - Yin cuo yang cha

不象話 - Bu xiang hua

了不起 - Liao bu qi

another one

 

可遇不可求 - Ke yu bu ke qiu

 

Add a comment