Site Feedback

واكنش شما چيست؟

١-اگر به شما به صورت ناگهاني خبر دهند كه موجودي حساب بانكي شما صفر شده؟

٢-اگر دارويي بخوريد كه عقل و حافظه شما را از كار بيندازد و شما بعد از از بيت رفتن اثر دارو متوجه شويد كه دايي خود را  كه خيلي از او متنفر هستيد (مثال) فحش هاي نا جور داده ايد و اصلاً يادتان نيست؟

٣- اگر متوجه شويد خواهرتان دوست پسر دارد؟

٤- اگر يك سارق مسلح يه هفت تير روي شقيقه شما بگذارد و بگويد: كيفت رو (كه پر از تراول چك صد هزار توماني است)) به من بده وگر نه مردي!؟

٤- زنتان (يا شوهرتان) دارايي شما را بالا بكشد؟

Share:

Comments

 

How many questions :D

1- ناراحت می شودم و از طریق بانک وضوع را پیگیری می کنم

2-شرمنده می شوم و علیرغم تنفرم از او عذرخواهی می کنم

3-من خواهر ندارم پس نمیتوانم قضاوت درستی بکنم ولی احتمالا ناراحت می شوم

4-می ترسم و سعی می کنم خودم را نجات دهم

5- خیلی عصبانب میشوم و ازش شکایت می کنم

1-قصه نمی خورم چون همیشه صفره

2-واقعاً وضعیت هایی که در نظر گرفتید نادره یا اینکه تو فیلم ها بیشتر اتفاق می افته، ولی ازش عذرخواهی می کردم

3-اگه مطمئن باشم که عقل و شعورش میرسه و این کار رو کرده، منظورم این که سن و رفارش نشون بده مشکلی نیست ولی در غیر این صورت از این مشکل بزرگ میکشمش بیرون

4-از اونجایی که پول چرک کف دست هستش، بهش می دم  چون جونم برام ارش داره

5-واقعاً اگه زنم این قدر باهوش باشه تازه بهش کمکم می کنم، ولی بعید می دونم چون یه بار فیلم "اره" رو دیده و می دونه چه بلایی سرش می یارم

1. اولش شوکه میشم اما بعدش به دنبال دلیل این اتفاق می گردم. همچین چیزی نمی تونه اتفاقی باشه

2.از صمیم قلب به خاطر خوردن اون دارو و داشتن توجیه مناسب بابت رفتاری که همیشه دلم می خواسته انجام بدم - اما به دلایل اخلاقی نمی شده- خوشحال میشم!

3.بهش می گم بهم معرفیش کنه و با هم بریم به دیدن دوست ش، از اینکه با هم یه راز مشترک داشته باشیم خوشحال میشم

4.بهش میدمش

5.باهاش وارد مکالمه میشم، اگه سر عقل نیاد ازش شکایت می کنم

1- همچین پول قابلی توی حساب ندارم پس مشکلی نیست :)

2- ازش میپرسم اسم دارویه چیه ؟ واسه خیلی جاها لازم میشه :P

3- خدارو شکر ازدواج کرده . ولی ناراحت میشم حتما

4- (بفرمایید بفرمایید ، همش واسه خودت (مردم اعصاب ندارنا

5-مملکت مگه بی قانون ِ ،ازش شکایت میکنم

Add a comment