Site Feedback

Francez / Shipe

Përshëndetje, Unë do të doja të mësojnë gjuhën shqipe.
Unë e di francez.
Mund të ju ndihmoni mua?

Share:

Comments

No comment given.

Add a comment