Site Feedback

Apa panjenengan setuju yen pelajaran Basa Jawa di hapus?

 

Aku krungu warta saka koran "Suara Merdeka" dino Kemis tanggal 25 Juli 2013 ngomongake bab Basa Jawa arep di hapus saka pelajaran muatan lokal ing Indonesia. Opo kowe setuju yen Basa Jawa di hapus? Basa Jawa iku basa sing paling apik lan paling sopan ing Indonesia. Ayo sing pancen tresno Basa Jawa, padha nguri - uri Basa Jawa ben ora di hapus saka pelajaran muatan lokal in Indonesia.

Share:

Comments

Gak setuju banget kalo Bahasa Jawa dihapus. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk melestarikan kebudayaan sendiri aja masih kurang. Kalo Bahasa Jawa dihapus otomatis lama-kelamaan kebudayaan Jawa hanya tinggal sejarah yang diceritakan kepada cucu-cucu kita.

Add a comment