Site Feedback

nihongo wo kaizen shitai desu.

kaeru ni eigo wo oshieru koto ga dekimasu 

Share:

Comments

哈哈

読みにくいなあ

googleの日本語入力ツールを使ってみれば?

kaeru means frogs.

kawari is correct.

Add a comment