Site Feedback

Proszę, mnie poprawić ( please, correct me )

 

Wiedziałem, że nie widziałem cię wcześniej na uniwersytecie, to było powodem, że Cię dodał.
Cóż, jestem hiszpański, mój poziom w języku angielskim biegle jak mój francuski i niemiecki. Można uzyskać poprzez mówienie rosyjski, a teraz zacząłem uczyć się trochę polskiego. Mam zamiar odwiedzić Rosję i też chciałbym odwiedzić Polskę latem przyszłego roku. Uczę się trochę polskiego teraz, więc jeśli możesz mi pomóc, gdy trzeba, wymianę mogę pokazać wyspę lub mogę pomóc cokolwiek co musisz tutaj. Jeśli jesteś zainteresowany, możemy zobaczyć nas w poniedziałek, aby omówić lepiej o tym.

(I knew I had seen you before at the university , it was the reason I added you .
Well , I´m spanish , my level in english is fluent as my french and german . I can get by speaking russian and now I started to learn a bit of polish . I am going to visit Russia and also I´d like to visit Poland the next summer .I am learning a bit of polish now , so if you help me when I need , exchange I can show you the island or I can help you with whatever thing you need here . If you´re interested , we could see us on monday to discuss better about this .)

Share:

Comments

Wiedziałem, że widziałem Cię wcześniej na uniwersytecie, właśnie dlatego Cię dodałem. Więc, jestem Hiszpanem, mówię płynnie po angielsku, tak jak po francusku i niemiecku. Radzę sobię z rosyjskim i teraz zacząłem się uczyć trochę polskiego. Jadę do Rosji i chciałbym też odwiedzić Polskę w następne wakacje. Właśnie uczę się trochę polskiego teraz, więc jeśli pomożesz mi, kiedy będę potrzebował, w zamian mogę pokazać Ci wyspę lub pomóc w czymkolwiek będziesz chciała. Jeśli jesteś zainteresowana, moglibyśmy spotkać się w poniedziałek, żeby lepiej to przedyskutować.

 

I wrote it as if you would speak to a girl.

 

thanks a lot :))

Add a comment