Site Feedback

wiersz (poem/ поэма) correct my polish poem and give rhyme , please :)

 

Chciałbym zatrzymać czas, aby być zawsze z Tobą

bez ciebie nie ma słońca ani księżyca
nie ma latem lub wiosną
bez ciebie, kwiaty nie rosną
i bez ponoszenia ci, że nie warto żyć

 

 

[I wish I could stop the time to be always with you

without you there´s no sun neither moon
there´s no summer or spring
without you, the flowers don´t grow
and whitout you, it is not worth to living]

 

 

[Остановить на часах бы время и всегда быть рядом с тобой
Ведь лекарство болезней безвременных только ты- луч солнца мой!
Без тебя мне луна не светит,
Без тебя мне солнце не друг
Без тебя мне звезда- не спутник
и жизнь теряет смысл вдруг ]

Share:

Comments

Chciałbym zatrzymać czas, aby zawsze być z Tobą,
bez Ciebie nie ma słońca ani księżyca,
nie ma lata lub ani wiosny,
bez Ciebie, kwiaty nie rosną,
i bez ponoszenia ci, że nie ani nie warto żyć

 

Tak jest bardziej poprawnie gramatycznie. Dodanie rymów to trochę trudniejsza sprawa... Mógłbyś sam tego spróbować szukając synonimów (jednocześnie powiększając zasób swojego słownictwa :) ) 

Add a comment