Site Feedback

jag förstår inte vad de menar

 

Hej vänner! ... här är en intressant kortfilm med några intressanta fraser också.

 

http://www.svtplay.se/svensk-novellfilm


I vissa delar av följande fraser sägs (.....jag förstår inte vad de menar.....):

 

1-" Har du bubble "?
2-" Hur mycket man spelar och spelar fast man aldrig blir förstådd ".
3-" Visa andra " har en del pinnar I röven att dra ut. ( Jag tror att här finns inga ord starka )
4-Nej, du " driver med " mig.
5-Kan du " ställa upp för " mig!
6-Vilken jävla " barnrumpa " du är!
7-Om man bortser från att han är en galning så är han " rätt skön ".
8-Jag " fixade " en taxi
9-Jag tog upp dig till din lägenhet och " stoppade om " dig…

Share:

Comments

 

 Har du bubbel? Do you have a "bubbly"? "Bubbel" refers to champagne here.
"Hur mycket man spelar och spelar fast man aldrig blir förstådd ". Even though you play and play you will never be understood.
Nej, du driver med mig. - No, you're making fun of me.
Kan du ställa upp för mig!- Can you stand by me?/Can you help me out?
Vilken jävla barnrumpa du är! How f*cking childish of you!  
Om man bortser från att han är en galning så är han rätt skön . If you leave out/ignore that he's a madman, then he's quite nice.
8-Jag fixade en taxi- I fixed a taxi.
9-Jag tog upp dig till din lägenhet och stoppade om dig- I took you up to your apartment/flat and tucked in you (to bed).

 

*I got a taxi (as in I arranged for a taxi to come pick you up) not fixed a taxi.

thank you, you are the best!!!

Add a comment