Site Feedback

wiersz poems

 

Możesz zabrać mój oddech
Żyję dla Ciebie
Chciałbym umrzeć dla ciebie
Jeśli piękno były złote
Użytkownik będzie skarb
Oh kobieta przystojny!
Twoja uroda jest nie równa
Zazdrosny jest księżyc widzieć cię tak jasne
I zakochał się w słońcu z Ciebie
Powodem, świeci tak
Słowa nie jesteś
nie jesteśmy poetami
nie ma nic co można opisać trzecią swojego piękna

 

[You take my breath away
I live for you
I would die for you
If the beauty were gold
You would be a treasure
Oh handsome woman !
your beauty has not equal
Jealous is the moon to see you so bright
And the sun fell in love of you
the reason , it shines so
there´re not words
there´re not poets
there´s nothing which can describe a third of your beauty ]

Share:

Comments

You take my breath away
I live for you
I would die for you
If beauty were gold
You would be a treasure
Oh lovely woman !
Your beauty has no equal
Jealous is the moon to see you so bright
And the sun fell in love with you
The reason it shines so
There are not  enough words
There are not enough  poets
There´s nothing which can describe  even a third of your beauty

 

the reply was in polish !

You take my breath away Zapierasz mi dech w piersiach
I live for you Żyję dla Ciebie
I would die for you Umarłbym dla Ciebie
If beauty were gold Jeśli piękno byłoby złotem
You would be a treasure Byłabyś skarbem
Oh lovely woman ! O cudowna kobieto!
Your beauty has no equal Twe piękno nie ma sobie równych
Jealous is the moon to see you so bright Zazdrosny jest księżyc, widząc Cię tak promienną
And the sun fell in love with you A słońce zakochało się w Tobie
The reason it shines so I świeci dlatego, że/A przyczyną jego blasku
There are not enough words Nie ma tylu słów/Brak odpowiednich słów
There are not enough poets Nie ma tylu poetów/I brak tylu poetów
There´s nothing which can describe even a third of your beauty Nie ma nic, co mogłoby opisać choćby trzecią część Twego piękna

Add a comment