Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Hôm nay bạn làm gì?

Khỏe không? Ăn cơm?

 

Tôi khò̉e lắm. Hôm nay tôi nên học tiếng Tây Ban Nha và Hồi giáo vì tôi có thi đại học 3 ngày nữa.

Share:

Comments

Một ngày hỏi thăm bạn bè :D

Có tiếng Hồi giáo hở? o.O

@Kira

Tôi học tiếng Tây Ban Nha.

Cũng, tôi học giáo Hồi...

I got it. A comma can be put before 'và' as I misunderstood you learnt Islam language.

Hồi giáo is correct, giáo Hồi is not.

Bạncó Khỏe không? Ăn cơm chưa?

Tôi khò̉e lắm. Hôm nay tôi nên học tiếng Tây Ban Nha và Hồi giáo vì 3 ngày nữa tôi sẽ thi đại học  .

 

Have a nice day! :)

Tôi học tiếng Tây Ban Nha, cũng tôi cũng học tiếng giáo Hồi giáo

Add a comment