Site Feedback

Uitdrukkingen Engels-Nederlands

Er zijn een paar handige uitdrukkingen in het Engels die moeilijk te vertalen zijn. Kunnen jullie mij helpen om een mannier te vinden deze dingen in het Nederlands te zeggen?

 

To take the cake

"John got three correct, Monique got seven, and Jack [took the cake] with nine correct answers"

 

To get down on yourself

"I was [getting down on myself] because I couldn't get a date."

 

Suit up

"It sounds like there's a party down the block. Let's [suit up] and go!"

 

Alvast bedankt!

Share:

Comments

To take the cake --> de kroon spannen (litt. to tighten the crown)

According to your example:

- John heeft er 3 goed. Monique heeft er 7 en Jack spant de kroon met 9 correcte antwoorden.

 

To get down on yourself --> in de put zitten (litt. to be in the well)

According to your example:

- Ik zat in de put omdat ik geen date kon krijgen.

 

Suit up --> zich omkleden.

According to your example:
- Het lijkt erop dat er op de hoek een feestje aan de gang is. Laten we ons omkleden en gaan!

"to take the cake" -> "de winst pakken", "er met de winst vandoor gaan"

"... en Jack pakte de winst met negen goede antwoorden."

"... Jack ging er met de winst vandoor met negen goede antwoorden"

 

"getting down on yourself" -> "balen van jezelf"

"Ik baalde van mezelf omdat ik geen date kon krijgen."

I denk dat "in de put zitten" eerder duidt op een een aanhoudend verdrietig of neerslachtig gevoel. Het heeft ook geen betrekking op iets of iemand anders, zoals "getting down on" wel heeft. Het heeft misschien wel een oorzaak. (omdat ...)

"balen van" laat echt wat woede, teleurstelling zien. Woede over iets. Teleurstelling over iets. Kwaad zijn op iets.

 

Ik was overigens tot op heden niet bekend met "getting down on yourself"

Ik denk dat "getting down on yourself" een beetje lijkt op "beating oneself up (over something)". Klopt dit?

Ik zou dan zeggen dat "getting down on yourself" over iets in het heden gaat, iets wat nu nog plaatsvindt, en "beating oneself up over something" over iets (typisch: een fout/vergissing/missstap van diegene) in het verleden. Komt dat in de buurt?

 

Het Nederlands heeft volgens mij geen vergelijkbare notie van "zelf-agressie".

We hebben wel het woord "zelfkastijding" ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfkastijding ) maar dat woord heeft een religieuze oorsprong en zou toch echt "nuttig" moeten zijn (in de zin dat het je bevrijd van de last van je zonden) en niet iets semi-compulsiefs of een "aggressie" tegenover jezelf die je zou moeten motiveren om jezelf te verbeteren. Zelfkastijding is volgens mij absoluut niet op verandering of verbetering gericht. Het is eerder iets waarvan je denkt dat het nut heeft op zichzelf.

Add a comment