Site Feedback

喺中國做志願者

如果我想喺講廣東話嘅地方去做志願者,你會有啲乜嘢好介紹啊?

Share:

Comments

 

来广东啦,不如就来我乡下呀

(in Yale: Yùh gwó ngóh séung hái góng gwóng dūng wá ge deih fōng heui jouh jih yuhn jé, néih wúih yáuh dī māt yéh hóu gaai suih a?)

 

how about a volunteer English teacher in summer vocation?

可以到南方一些讲粤语的地方啊!

支教应该几好吧~~不过支教嘅地方都喺山区,加上唔同地方嘅广东话会有差别哦~~

Add a comment