Site Feedback

नमस्ते

:-) 

Share:

Comments

NAMASTE, AAP KAISE HAIN?      (HINDI)
NAMASTE, HOW DO YOU DO?     (ENGLISH)
NAMASKAR, APUNI KENE ASE?     (ASSAMESE)
NOMOSKAAR, KEMON AACHHEN?  (BANGLA)
NOMOSKAR, APAN KISARI AACHHEN?  ( ODIYA)
NAMSTE, BAG UNNARA?   (TELUGU)
VANAKKAM! SOUKHYAMA?  (TAMIL)
NAMASKAR! CHANNAGIDDIRA? (KANNAD)
NAMASKARAM, SUKHAM TANNE YALLE? (MALYALAM)
NAMASKAR, KASE KAAY?  ( MARATHI)
NAMASTE, KEM CHHO?   (GUJRATI)
RAM RAM! KAHIDO HALU AAHE?  (SINDHI)
ADAB ARZ! BARAY CHHIVU SA?  (KASHMIRI)
SATSHRI AKAL, SUNA KI HAL HAI?  (PUNJABI)
ADAB ARZ! MIJAZE SHARIF?  (URDU)

नमस्ते, आप कैसे हैं?

RAM RAM SA, KE/ KAAIN HAAL CHAL H?  (SHEKHAWATI)
RAM RAM, KAAIN HAAL CHAL CHH? (DHOONDHARI)
RAM RAM, KAA HAAL BAA? (BIHARI)

Add a comment