Site Feedback

starting conversations in tagalog

person 1: hello, kamusta ka?
person 2: ayos naman. eh, ikaw?
person 1: ayos lang din. anong pangalan mo?
person 2: ako ay si (name). eh ikaw?
person 1: ako ay si (name). ikinagagalak kitang makilala.
person 2: ako rin.

translations:
person 1: hello, how are you?
person 2: i am fine. how about you?
person 1: i am fine too. what is your name?
person 2: my name is (name), and yours?
person 1: my name is (name). i am happy to meet you.
person 2: me too.

Share:

Comments

Magaling! Napakabait mo. Taimim na pasasalamat.

Add a comment