Site Feedback

Ano masasabi ninyo tungkol sa pilipinas?

Describe your experiences during your stay in the Philippines

Share:

Comments

bilang isang pilipino, masasabi ko na ang Pilipinas ay hindi isahang pangkat ng tao kundi maramihan, ibig sabihin, sa kabila na tagalog ang pagbigkas na gamit sa buong kapuluan, may marami pang uri ng pagbigkas na pumapanglawa sa tagalog sa bawat rehiyon sa buong kapuluan.Dapat tangkilikin ito at wag balewalain ang kaloob na ito mula sa maykapal.  gebeyen ikitam ni makedepat de pag yemyem ni bewet ori nisorot de ketam a kapoloan.(gabayan kita ng Dios sa pagbigkas ng bawat uro ng salita sa ating kapuluan!).

Napakasaya ko sa Pilipinas.

Katulad ako ng lahat ng mga mamayang Pilipino na nagmamahal sa inang bansa. Nais kong tayong lahat ay magkabuklod sa isang diwa na nagmamahal sa ating sariling wika. Napakaganda ng ating bansa at mayaman sa lahat ng bagay na kaloob ng ating panginoong Diyos. At ipinagmamalaki ko sa buong mundo na ako ay isang Pilipino sa salita at sa gawa.

yung sasabihin ko lang: maganda diyan sa inyong lugar!

pinakamagandang bansa

Add a comment