Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Նրածության
  Անունս Միկաել է․ Ես ֆրանսերեն եմ, բայց Մեկսիկայում ապրում եմ․ 30 տարեկան եմ․ Քիչ հայերեն խոսում եմ․ Հայերեն հեշտ լեզու չէ, բայց դժվար լեզու չէ․ Ֆրանսերեն, անգլերեն և իսպաներեն խոսում եմ․ Քիչ ռուս...
 • New Armenian learner
  I would love to learn Armenian!
 • What do you say " HOW ARE YOU" in your native language?
  What do you say " HOW ARE YOU" in your native language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 19, 2014
  • 0 corrections
  • 2 comments
  • 260 views
 • How do you say "Goodnight" in your language?
  How do you say "Goodnight" in your language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 16, 2014
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 294 views
 • How do you say "Goodnight, my love" in your language?
  How do you say "Goodnight" in your language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 16, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 472 views
 • Which singer's music do you listen to?
  Which singer's music do you listen to?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 11, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 253 views
 • Which singer music do you listen?
  Which singer music do you listen?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 10, 2014
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 232 views
 • listing99
  Listing 99 is India's Biggest One Stop local search engine provides comprehensive information about all vendors Direct to Contact and Direct Free Deals, Offers, Coupons on all B2B and B2C Products ...
 • Ognecek sovorem franseren
  Hargeli hayrenakicner, es uzumem sovorel franseren lezu, te karoghek ognecek
 • Բարև բոլորին:
  Անունս Վինիսիուս է: Քսանհինգ տարեկան եմ և Բրազիլիայից եմ: Ապրում եմ Սան Պաուլոյում: Մի քիչ հայերեն խոսում: Սովորել եմ համալսարանում: Ուզում եմ բարելավել իմ վատ հայերեն: Ծանոթանա՜նք:
 • Խենթանում եմ...
  Խենթանում եմ ու հասկանում, Որ կարոտը մի գույն ունի ու դա գույնն է քո աչքերի... Որ թախիծը մի ձև ունի ու դա ձևն է քո աչքերի... Ու ես այսօր հասկանում եմ, nր անսահման խենթությունն էլ ունի սահման, ՈՒ սա...
 • հայերեն շատ սիրուն է
  անունս ***է: ես ապրում եմ րուսաստանի Հեռավոր Արեւելք ում: ես հիմա հայերեն եմ սովերում: ֆրանսերեն եվ անգլերեն եմ գիտեմ: ես արդեմ գիտեմ եմ հայնց այբուբեն: ես սիրում եմ հայնց մշակույթ եվ լեզու: ...
 • My native language is persian, and I grew up in iran
  i love english language...
  • 0
  • Armenian
  • horia
  • Feb 09, 2013
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 678 views
 • First notebook entry: Introducing myself
  im learning armenian because my boyfriend is armenian. my native language is persian and i grew up in iran.
 • Am kind and simple.
  I want to lean American language and getting many friend from USA and other country.