Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • 25 Hoktember giragi
  a b g d e z e..... f Vonts ek? Shatlav, shnorhagalutsun, iskduk? Yes unem yerek manch Yes unem yerek tor Im genik es Ruth e' Aisor giragi e Aisor 25 Hoktember giragi e Vaghi erku sha...
 • About me in Armenian
  Բարեւ, իմ անունն է Austin, ես ծնվել է Միացյալ Նահանգներում. Իմ ընտանիքը ծագումով Իսպանիայի եւ Կուբայում. Ես սիրում եմ սովորում նոր լեզուներ եւ տարբեր մշակույթների. Ուսումնասիրում եմ դառնալ անասնաբո...
 • I'm a muslim man
  I'm a muslim man . i live in Mecca . i'm married
 • Թարգմանություն
  Ալեկսանդր ժամացույց նայեց․ ժամը կես վեց, արթնանալու ժամանակ։ Դուրսում լույսը սկսում էր տեսվել։ Որոշեց, որ այսօր սոսկալի օր կլիներ, այդ օրերի մի օր, երբ անկողինում մնալը ավելի լավ է, որովհետև բոլոր...
 • Today is wonderful!
  i'm Vietnamese, i love my country too much and i also wanna learn about culture other country and share my country culture with people around the world. Today i have made friend with lots of friend...
 • բարև
  բարի լույս, ես բրազիլիայում ապրում եմ Ես օգտագործում «պիմսլեուր» եմ Good Morning, I live in Brazil I'm using Pimsleur to learn Armenian (do you guy have any tips on how to learn Armenian, the...
 • how to be fluent in Armenian language in a short time?
  how to be fluent in Armenian language in a short time?
  • 0
  • Armenian
  • Reza
  • May 16, 2015
  • 0 corrections
  • 3 comments
  • 274 views
 • neretsek, douk angleren haskanoumek?
  neretsek, douk angleren haskanoumek? douk parsi haskanoumek? I want to learn Armenian language, I listen to armenian songs like spasir,singing by nana, is there anyone to help me to learn quickly? ...
  • 1
  • Armenian
  • Reza
  • May 16, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 278 views
 • Introduction of me
  I'm a funny guild and love to make friend with everyone. I try to learn English not only for my job but also for communication. Although my English is not good so much, I don't be shy when I use it...
  • 0
  • Armenian
  • Thinh
  • Apr 27, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 259 views
 • Նրածության
  Անունս Միկաել է․ Ես ֆրանսերեն եմ, բայց Մեկսիկայում ապրում եմ․ 30 տարեկան եմ․ Քիչ հայերեն խոսում եմ․ Հայերեն հեշտ լեզու չէ, բայց դժվար լեզու չէ․ Ֆրանսերեն, անգլերեն և իսպաներեն խոսում եմ․ Քիչ ռուս...
 • New Armenian learner
  I would love to learn Armenian!
 • What do you say " HOW ARE YOU" in your native language?
  What do you say " HOW ARE YOU" in your native language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 19, 2014
  • 0 corrections
  • 2 comments
  • 516 views
 • How do you say "Goodnight" in your language?
  How do you say "Goodnight" in your language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 16, 2014
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 508 views
 • How do you say "Goodnight, my love" in your language?
  How do you say "Goodnight" in your language?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 16, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 855 views
 • Which singer's music do you listen to?
  Which singer's music do you listen to?
  • 0
  • Armenian
  • 000
  • Aug 11, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 454 views