Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • 認真起來!
  我叫Nikki。我是美國人。我要訪問台灣。 我得學習中文。 我一直在學習三個月。找朋友在台灣。
 • 光陰似箭-不知不覺在台灣4 年了
  「光陰似箭」,不知不覺在台灣過得怎麼久了。我還記得剛來的那一天,2011年8月18日,剛好我國國慶日的隔一天,還單純充滿活力的我踏入台灣。 我什麼都不知道,我只知道,我來的目的是學中文。我什麼都不知道,我只會說三句話 :「謝謝」、「對不起」、「你好」,認得一個字 : "中國" 的「中」字。我什麼都不知道,我只相信每個人是好人。 我想我很多個 "第一次" 都在台灣成全的。我第一次打工、我第...
 • 請你們多多幫我!
  大家好,我現在在學中文。 下列是我自己把一個影片(https://www.youtube.com/watch?v=iF1jC5_4fqY&spfreload;=1)翻譯的,可是不知道是不是對的。請你們多多幫我! 請你說一說你的看法,你覺得韓國的教育系統怎麼樣?對你有任何好處嗎? 還有你想要在哪裡讀書? 我想要在紐約讀書。 我是從得克薩斯來的,在那邊的教法不太好。 太滿堂灌了 ...
 • 買汽車
  Buying a car exercise: ■請問,先生,您要買汽車嗎? □對啊,我的汽車太舊了。我可以看看這三輛汽車嗎? ■你可以,你喜歡哪輛車?這輛汽車看起來好看,對不對? □還好。這輛車賣多少錢? ■這輛車賣兩萬塊錢。 □真的嗎?它太貴了。那兩車比較便宜嗎? ■那輛車比較便宜。它也比較大但是比較舊。 I haven't finished the exercise ...
 • 你好~
  您好嗎?我的名子叫崔斯坦,可是我的朋友叫我 Tristan. 我是英國的男人和我現在學中文。我有有的台灣的朋友但是他們有時候太忙給我幫忙。 任何幫是好棒~ 謝謝 I have a question. I set my learning language to Mandarin (Taiwanese) but I'm unsure if it means the Mandarin...
 • If i write wrong please correct me
  你好。 我叫塔尼亞。我住在俄國。在城市 Tobolsk. 學外語 是 我的愛好。我愛護動物。我有五隻貓和一 隻狗。
 • 台灣太熱了,台灣人也太熱了(很熱情).
  日記. 上個禮拜四我來台灣以後,時間過得非常快了. 首先,台灣的天氣太熱了.我來台灣的以前,我在首爾的時候, 首爾的天氣好像秋天的.所以,我出去松山機場的時候,我surprised by 台灣的很熱的天氣. As I heard before, 台灣人都很熱情. 我去台灣大哥大做我的新手機的時候,當然服務員們很熱情,還他們很友好(Friendly). 例如...
 • 愛情的成立
  愛是要在對的時間遇上對的人 如果在對的時間遇上不對的人 又或者在不對的時間遇上對的人 都無法成立愛情 我愛妳,就像一場雨,一場愛雨 而妳我身在其中。
 • ka-pi
  góa ài lim ka-pi. ū lang ài lim kún-chú. ū lang ài lim tê.
 • chit-má ê siā-hoē
  chit-má ê siā-hoē chin bô chêng. Ta̍k-ê lóng cháu-khì chhiùⁿ khoàⁿ tiān-sī khah bē siong sim
 • 缺少朋友
  我想念的朋友。 現在人們是如此封閉。 什麼是生活中沒有朋友?
 • 我很遺憾
  今早我聽了台湾游乐园爆炸大火我很吃驚。 我希望受傷不大和早日康復。
 • 社交網絡
  大多數中國人用他們與外國朋友溝通的社交網絡是什麼?
 • khang-khuè
  Guá ē-sái si̍k-sāi tsin-tse lâng. Guá sî-siông bē-khì pát-lâng ê miâ.
 • 暑期學校
  今天我要去暑期學校,我會上游泳課,也上健美操課,好玩吧? 我有點害怕。一直以來我沒游泳了,幾次幾乎淹沒。害怕死了。我假設沒問題,我會簡單的學習怎麼游泳好了。但是…今天我沒睡了,這麼習慣有問題,我希望我別下跌,哈哈。