Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • If i write wrong please correct me
  你好。 我叫塔尼亞。我住在俄國。在城市 Tobolsk. 學外語 是 我的愛好。我愛護動物。我有五隻貓和一 隻狗。
 • 台灣太熱了,台灣人也太熱了(很熱情).
  日記. 上個禮拜四我來台灣以後,時間過得非常快了. 首先,台灣的天氣太熱了.我來台灣的以前,我在首爾的時候, 首爾的天氣好像秋天的.所以,我出去松山機場的時候,我surprised by 台灣的很熱的天氣. As I heard before, 台灣人都很熱情. 我去台灣大哥大做我的新手機的時候,當然服務員們很熱情,還他們很友好(Friendly). 例如...
 • 愛情的成立
  愛是要在對的時間遇上對的人 如果在對的時間遇上不對的人 又或者在不對的時間遇上對的人 都無法成立愛情 我愛妳,就像一場雨,一場愛雨 而妳我身在其中。
 • ka-pi
  góa ài lim ka-pi. ū lang ài lim kún-chú. ū lang ài lim tê.
 • chit-má ê siā-hoē
  chit-má ê siā-hoē chin bô chêng. Ta̍k-ê lóng cháu-khì chhiùⁿ khoàⁿ tiān-sī khah bē siong sim
 • 缺少朋友
  我想念的朋友。 現在人們是如此封閉。 什麼是生活中沒有朋友?
 • 我很遺憾
  今早我聽了台湾游乐园爆炸大火我很吃驚。 我希望受傷不大和早日康復。
 • 社交網絡
  大多數中國人用他們與外國朋友溝通的社交網絡是什麼?
 • khang-khuè
  Guá ē-sái si̍k-sāi tsin-tse lâng. Guá sî-siông bē-khì pát-lâng ê miâ.
 • 暑期學校
  今天我要去暑期學校,我會上游泳課,也上健美操課,好玩吧? 我有點害怕。一直以來我沒游泳了,幾次幾乎淹沒。害怕死了。我假設沒問題,我會簡單的學習怎麼游泳好了。但是…今天我沒睡了,這麼習慣有問題,我希望我別下跌,哈哈。
 • 每個人在變
  在第一天開學,每個人在單獨,沒有朋友,對呢?終於找了朋友們。然後,每個人變了,不是以前的自我。朋友們和你不一樣再也。再次單獨。直到找到別的人有類似的利益為你。但是我們天天在變。怎麽可以有永遠好朋友們? 我最近逐漸認識到我前時候的朋友們經常跟我不一樣。我變了,我再次單獨。 如果看不懂:On the first day of school, everyone is alone. No o...
 • 我真悿
  下暗我真悿. 今仔日我真認真做空課
 • 寫一篇日記
  寫一篇日記 姓名:裏德泰樂 【1】五月九日 【2】星期六 【3】多雲 【1TW】今晚,我們去到台灣。那裡我跟朋友們都想要去看台北101。我们去到台北101的時候,我就迷上看臺北101,因為它超美麗看。我說了『哇,這麼美麗多少時間需要完成它嗎?』大衛說回:『七年吧!』(2TW)(2TP)今早,我出外面以前,要吃早飯,因為今天我們會出外面整天。如...
 • 你們幫我忙!
  我的功課是用單子做句子的。 下面是我做的句子,請你們看後改一下。 1. 氣候 : 為了氣候變化,生態系統裡出了問題。 2. 出產 : 為了出產系統的發展,農民的生活越來越方便了。 3. 產 : 你過家產的製品中最有名的是什麼? 4. 準時 : 那個飛機會準時來還是延遲來? 5. 咳嗽 : 你今天一直咳嗽,看醫生了嗎? 6. 咳 :你會咳好幾天的話,一定去看醫生吧! 7. ...
 • 現代人的新煩惱
  以下爲我寫的作文,歡迎修改!:) 隨著時代的變化,科技文明越來越發達,物質也越來越豐富,的確為人類生活帶來許多便利性。然而,在光鮮亮麗進步時代的現象下,人們的生活是否也跟隨著時代的進步腳步越來越好呢?現代人們生活的大難題就是心理常常產生疏離感。尤其是對自然、人際、自己和上天。 第一,人與自然的疏離。隨著高度的科技與文明,人們對自然界的珍惜減少了許多。多數人爲了他們自己的利益而僅知利...