Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Irish Dialog : Working Too Hard
  Okay. Let's hope I didn't butcher the Irish language here and that I used the correct vocabulary and didn't impose English grammar onto this. Thanks in advance for your corrections. :) Seán: Dia...
 • Irish Dialog: Talking About Languages
  Okay, let's hope I don't butcher the Irish language with this dialog I wrote for practice. :) The American English translation for what I wanted to write appears at the end. Also, I don't know how ...
 • An Ghaeilge
  Dia daoibh Rodrigo (Ruairí) is ainm dom. Is Brasáileach mé agus is múinteoir mé. Tá mé ag foghlaim Gaeilge. [I really need some help to learn it]
 • Example Irish Dialog
  Okay. Let's hope I don't mess up this Irish language dialog. Hehehe. Anyhow, I have written my name as "Shawn", which is one of the American spellings, for this dialog since it is supposed to be a ...
 • Cleachtadh - ionstraim a sheinnim
  Dia dhaoibh, a chairde - is mian liom aithne a chur agaibh ar an ionstraim cheol na hÉireann a sheinnim le timpeall's trí blianta anois. Is craobh cheoil aisteach í a gcaitfear a bheith ina shu...
 • Cleachtadh
  Dia dhuit. Marta is ainm dom. Mo sheoladh? Tá mé i mo chónaí i Pholainn. Is Polannach mise. Is beagán deacair sí an fhuaimniú ach is suimiúil agus go deas sé Ghaelige.
 • an aimsir laithreach:an dara reiminu- two sounding verbs -brithra leathana- wide vowels
  conaigh: to live criochaigh: to fish diultaigh: to refuse gortaigh: to hurt ealaigh: to escape ullmhaigh: to correct tosaigh: to start cabhraigh: to help brostaigh: to hurry scrudaigh: to ...
 • An aimsir laithreach: and chead reiminiu: brithra caola
  troid: to fight leim : to jump cuir: to put fill: to return eist: to listen usuid: to use caith:to spend/throw bris: to break tuill: to earn caill: to lose buail[le] : to hit/meet with ...
 • Aimsir Laithreach 1: The Presant tense 1: An Chead Reminiu: the one sounding verbs
  Gutai a,e,i,o,u, Gutai leathana(wide vowels) a,o,u Gutai caola(skinny vowels) e,i fag: to leave iarr: to ask ol: to drink dun: to close feach: to watch diol: to sell cas: to turn...
 • Dán beag
  'Seo é mo chead dán as Gaeilge - faoi m'fhágáil na tíre de bharr an mhalartú chun na Gearmáin a bheith mé ag déanamh an mhí seo chugainn ar feadh bliana. Slán agat Slán leat 'Seo a dúirt mé A...
 • Seanfocail
  Chomh sleamhain le heireaball eaccainne: As slippery as a eels tail Chomh dana le muc: As brazen as a pig Chomh crosta le mala easog: As cranky as a bag of stoats Chomh nimhneach le mala easog: ...
 • adjectives
  aislingeach: dreamy eirimiul: talented, gifted alainn: beautiful faiteach/neirbhiseach : nervous ard: tall fial/flaithiuil : generous cabhrach: helpful fiosrach: inquisitive cairdiuil: fr...
 • Height
  Taim meadar (ar airde) I'm one metre(tall) Taim meader agus ceintimeadar (deag) amhain I'...
 • First stab at Irish!
  Is mise ‘Rory Sweetman’ – i mBearla – ach i nGaeilge is mise ‘Ruairi Fear Milis. Rugadh in Eirinn me, as Chontae Cill Dara, ach conaim Nua-Shealainn anois. D’fhag me Eirinn mar leanbh [as a...
 • vocabulary an teaghlach
  teaghlach: household, family muintir:family, extended family mathair mother athair: father leasmhathair: step-mother leasathair: step-father clann: children deirfiur,deirfiuracha: sister, si...