Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Example Irish Dialog
  Okay. Let's hope I don't mess up this Irish language dialog. Hehehe. Anyhow, I have written my name as "Shawn", which is one of the American spellings, for this dialog since it is supposed to be a ...
 • Cleachtadh - ionstraim a sheinnim
  Dia dhaoibh, a chairde - is mian liom aithne a chur agaibh ar an ionstraim cheol na hÉireann a sheinnim le timpeall's trí blianta anois. Is craobh cheoil aisteach í a gcaitfear a bheith ina shu...
 • Cleachtadh
  Dia dhuit. Marta is ainm dom. Mo sheoladh? Tá mé i mo chónaí i Pholainn. Is Polannach mise. Is beagán deacair sí an fhuaimniú ach is suimiúil agus go deas sé Ghaelige.
 • an aimsir laithreach:an dara reiminu- two sounding verbs -brithra leathana- wide vowels
  conaigh: to live criochaigh: to fish diultaigh: to refuse gortaigh: to hurt ealaigh: to escape ullmhaigh: to correct tosaigh: to start cabhraigh: to help brostaigh: to hurry scrudaigh: to ...
 • An aimsir laithreach: and chead reiminiu: brithra caola
  troid: to fight leim : to jump cuir: to put fill: to return eist: to listen usuid: to use caith:to spend/throw bris: to break tuill: to earn caill: to lose buail[le] : to hit/meet with ...
 • píosa eolas faoi mise
  Dis daoibh. Ta mé nua don suíomh seo. Conor is ainm dom. Ta mé as Éirinn. Ta mé cuig bliana deag daois. Ta me ag iarraidh gaeilge a foghlaim mar a cheapaim go bhfuil sé ár bhfreagracht chun a bheit...
 • píosa eolas faoi mise
  Dis daoibh. Ta mé nua don suíomh seo. Conor is ainm dom. Ta mé as Éirinn. Ta mé cuig bliana deag daois. Ta me ag iarraidh gaeilge a foghlaim mar a cheapaim go bhfuil sé ár bhfreagracht chun a bheit...
 • Aimsir Laithreach 1: The Presant tense 1: An Chead Reminiu: the one sounding verbs
  Gutai a,e,i,o,u, Gutai leathana(wide vowels) a,o,u Gutai caola(skinny vowels) e,i fag: to leave iarr: to ask ol: to drink dun: to close feach: to watch diol: to sell cas: to turn...
 • Dán beag
  'Seo é mo chead dán as Gaeilge - faoi m'fhágáil na tíre de bharr an mhalartú chun na Gearmáin a bheith mé ag déanamh an mhí seo chugainn ar feadh bliana. Slán agat Slán leat 'Seo a dúirt mé A...
 • Seanfocail
  Chomh sleamhain le heireaball eaccainne: As slippery as a eels tail Chomh dana le muc: As brazen as a pig Chomh crosta le mala easog: As cranky as a bag of stoats Chomh nimhneach le mala easog: ...
 • adjectives
  aislingeach: dreamy eirimiul: talented, gifted alainn: beautiful faiteach/neirbhiseach : nervous ard: tall fial/flaithiuil : generous cabhrach: helpful fiosrach: inquisitive cairdiuil: fr...
 • Height
  Taim meadar (ar airde) I'm one metre(tall) Taim meader agus ceintimeadar (deag) amhain I'...
 • First stab at Irish!
  Is mise ‘Rory Sweetman’ – i mBearla – ach i nGaeilge is mise ‘Ruairi Fear Milis. Rugadh in Eirinn me, as Chontae Cill Dara, ach conaim Nua-Shealainn anois. D’fhag me Eirinn mar leanbh [as a...
 • vocabulary an teaghlach
  teaghlach: household, family muintir:family, extended family mathair mother athair: father leasmhathair: step-mother leasathair: step-father clann: children deirfiur,deirfiuracha: sister, si...
 • Ar an dtuath 2
  Saothraimíd ológa agus caora fíniúna agus péitseoga leis. Do shaothraimís seagal leis fadó ach bhí sé bia na ndaoine bochta. D'ith mo sheanmháthair é nuair a bhí sí óg.