Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • אהלן
  אתה יפה אני גר מבת אתה לא מדריך הנה אבא אני גרה מתל אביב אותה גם את לא גדל את שרה שיר יפה וחדשה ו גדולה הפגישה הנה הרב הנה הכנסת הנה יפה כנסת מירושלים
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Bar
  • 5 hours ago
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 10 views
 • בדיחה
  אני ניסיתי לתרגם את הבדיחה להלן: An Englishman, a Frenchman, and an Israeli were all captured by cannibals. Before they would be cooked and eaten, they were all given a final wish. The Engli...
  • 1
  • Hebrew
  • Corey
  • 1 day ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 35 views
 • קנסת
  רבי רב ספר תורה םידור תפילין תלית האו לומד תלמוד תורה האו מדבר הבירכת כהנים שם , מנין קנסת
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Bar
  • 1 day ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 24 views
 • למדבר
  הם אנשים חשובים .הן לובשת מעילים חדשים .אין לא אש .אנהנו לא מדברים עיברית לא מהר עם אימא אנחנו נותנים מתנה חדשה .אתן שואלת .אנחנו שרות שירים חדשים .אתה חלום .שם לא תודה...
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Bar
  • 4 days ago
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 41 views
 • שבת בבוקר)סיפורים)
  קמתי מוקדם את הבוקר הזה לקרוא את החדשות. כאשר קראתי מאמרים אלה, על איך מדיה כל שחשבתי על היה איך התקשורת צורות אנשים. זה רק מוליד פחר והילדים שלה. Thank you all and please comment! Also,...
 • דברים2
  . שלום .שמי בר .אני עבדת בוניברסתת אני באה מצרפ *** .אני מדברים מהד את באה עם אימא לתל אביב- מה אתה לובש אין מילון אתה איש שונה את לא שונה אני נותנת מתוה חדשה ...
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Bar
  • 7 days ago
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 39 views
 • דברים
  אתה אבא אתה אח אתם אחים אני בה באולם אני לו איש אנחנו לו אנשים אנחנו אנשות אני בהא בצרפת אני לו בחור אני ברורה אני לומדת עברית אני לובשת מעיל אני נותנת מתנה אני ע...
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Bar
  • 7 days ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 51 views
 • תגלית
  הייתי בתגלית בישראל ופגשת יידידים טובים ומיוחדים שם: רומן ומשה
 • העבודה שלי
  אני מתכנת. אני עובד בחברה בלונדון, איפאו אני יוצר אפליקצייות ללומדי שפות. אני לא תמיד במשרד, כי אני גר בבירמינגהם. אני עובד יומיים במשרד, ושלושה ימים בבית. אני אוהב את העבודה שלי, כי אפשר לעבוד בב...
 • עברית
  שלום אני לוצדת עברית ורוצה ללמוד לדבר בעברית))))
  • 0
  • Hebrew
  • Valja
  • 8 days ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 59 views
 • a few phrases to exercise
  1. כשהייתי יותר צעיר, הייתי הולך לעתים קרובות להרים במשך החופשות. 2. אתה צריך לבוא בהחלט, אלא אם כן תהיה חולה. 3. החינוך בצרפת הוא יותר טוב ממנו במקסיקו. 4. לפעמים מזז האוויר גורם מחלות. כאשר...
 • How can I say "Can I participate to Hebrew classes?" in Hebrew? (in Latin letters too please)
  Ani yohala lehit saref lekitahim ivrit?
  • 0
  • Hebrew
  • Ela
  • 11 days ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 78 views
 • erev tov
  Erev tov Ani Laura, ani ben 20 shanim naim meod
  • 0
  • Hebrew
  •  
  • Laura
  • 18 days ago
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 91 views
 • יש לי כמה סלנג של עצמי
  קלטתי משהו יום האחר, כשדיברתי עם החברים שלי - יש לי כמה ביטוים שהמצאתי באנגלית שאף אחד אחר לא משתמש בהם. למשל, אני לפעמים אומר באנגלית שמשהו זה "לגמרי אש" כשאני מתכוון שזה מאוד נחמד. או, כשאני עומד...
  • 0
  • Hebrew
  • Corey
  • 19 days ago
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 65 views
 • כנוי ופעל
  ?שלום, אני ברוק ואני מאמריקה. אני לא יודעת הרבה עברית אבל אני רוצה ללמוד. כנוי דרוש עם פעל
  • 0
  • Hebrew
  • Brooke
  • 20 days ago
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 86 views