Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • ngicalaken album art teng winamp
  Ampilan Winamp 5.666 niku ngagem cucal Bento, ingkang album artipun miyos. Nalika mirengaken tembang biasa boten wonten perkawis, nanging susah manawi mirengaken tembang saking albumipun Nicki Mina...
 • halloween
  Dinten Halloween sakedhap malih! Saenipun ngagem kostum punapa nggih?
 • noobs vs nerds
  Kalih rencang kula, kula dipun aturi mriksa poto gambar Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan. Rikmanipun Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan pancen werni jene, kalih tiyang ing...
 • topan
  Wonten rencang kula sanjang, teng nagari Cina sakniki wonten kadadosan angin topan. Mugi-mugi boten kathah kabibrahan amargi topan punika, nggih.
 • tembang tiyang alit
  Wonten rencang kula teng padamelan ingkang sampun sepuh. Sanajan wonten larangan ngagem headphone utawi earphone teng panggenan nyambut damel, pungkasan puniki panjenenganipun mirengaken tembang ti...
 • paretasan apple
  Apple niku ngawur, nggih. Kepanggih pinten perkawis kok iCloud saged dipun retas kalih hacker. Nanging saestu, boten wonten ambengan ingkang satunggal atus persen aman teng jagad internet.
 • dhahar lemper
  Calon presiden kepanggih kalih lawan politikipun. Kala dipun danguni kalih wartawan, panjenenganipun sanjang piyambakipun sadaya namung dhahar lemper. Buahahah!
 • tigan
  Garwa kula saged masak. Dinten niki, dhahar enjing kula sekul kaliyan tigan. Tiganipun dipun campur kaliyan bawang abrit, bawang pethak, godhong bawang, saha tuna. Eco sanget! :9
 • scarlett johansson
  Scarlett Ingrid Johansson niku pasuryanipun kados Syahrini, inggih napa boten?
 • wahh...
  Saking Juli ngantos November, boten wonten libur amargi tanggal abrit!
 • jayabaya
  Kula tembe maos ramalipun Jayabaya. Saestu sanjangipun panjenenganipun, langkung utama apus krama, wegah nyambut damel. Sakniki sampun limrah mirengaken, wonten tiyang kados mekaten.
 • apus krama
  Panjenengan kados punapa manawi awruh wonten tiyang apus krama dhateng panjenengan? Wonten rencang kula tiyang nagari Cina sanjang manawi panjenenganipun boten saged dados manten taun puniki amargi...
 • dialek basa arab
  Kula badhe sumerep, basa Arab ingkang wonten ing Indonesia niku basa Arab ngagem dialek punapa boten nggih? Manawi ngagem dialek, dialek saking pundi? Saking nagari Mesir punapa Saudi?
 • pamalihan werni
  Pinten dinten kapungkur, kula mimpi mirsani sekar. Sekaripun punika rupanipun kados ronipun tethuwuhan suplir. Teng mimpi punika, sekar ingkang padatanipun werni abrit malih dados werni pethak.
 • malaysian airlines
  Nitih pesawat saking Malaysia sakniki radi ngajrihi, nggih. Pinten sasi kapungkur MH370 moksa, sakniki MH17 dipun rudal kalih nagari sanes.