Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • tipe data teng sql server -- part two
  Manawi panjenengan ngagem tipe data nchar, datanipun dados ngagem spasi teng pungkuranipun, panjenengan dados kedah ngetrim rumiyin. Manawi ngagem nvarchar boten wonten perkawis kados mekaten. ...
 • gado-gado kalih sekul
  Panjenengan nate ningali tiyang dhahar gado-gado ngagem sekul? Kula nate, malah sampun kaping sekawan ningali. Niku inggih sanes namung tiyang satunggal kalih, wonten kathah. Teng pundi? Teng pa...
 • john wick
  Kula tembe ningali pilem puniki. Cariyosipun, tiyang-tiyang sadaya ajrih kalih John Wick amargi panjenenganipun saged nyedakaken tiyang kanthi gampang. Nalika ngundhuh garwa, John Wick boten nyedak...
 • panjenengan badhe dugi teng uwit punapa boten?
  Tembang 'Uwit Panggenan Gantung' teng Dolanan Keluwen: Ajuk-Ajuk niki sanajan eco dipun mirengake, gadhah tetembungan ingkang agawe ajrih. Cobi, wonten ukanten ajak- ajak nglalu kados ngoten: ...
 • big hero 6
  Traileripun pilem niki apus krama, benten sanget kalih pilemipun. Kathah sanget adegan ingkang teng pilem boten wonten, nanging wonten ing traileripun. Sipat tokoh-tokoh pilem niki teng trailer ugi...
 • kenaka sima
  Pinten dinten kapungkur niki kula remen sanget nedhi kenaka sima. Niku sejatining sanes saking kenakanipun sima, sanes kenakanipun sinten-sinten. Niku saking iwak tengiri dipun campur kalih tepu...
 • lazada
  Kula tumbas barang saking lazada. Nalika barangipun dugi, teng resi JNE wonten reginipun! Sanes ongkos kirim, niku regi barangipun. =__= lazada I bought an item from Lazada. When it arrived...
 • nguntal tuma
  Kala wingi rencang kula teng padamelan pitutur, panjenenganipun kala SD nate gerah liver. Selain pados pitulungan saking dokter, panjenenganipun inggih pados pengobatan tradisional. Panjenenganipun...
 • counterpain cool
  Kaping satunggal kula kepanggih counterpain cool niku nalika rencang kula ngampil salep niki saking tasipun, pinten-pinten taun ingkang kapungkur. Kala niku counterpain ingkang wonten teng pundi-pu...
 • dialek basa arab
  Kula badhe sumerep, basa Arab ingkang wonten ing Indonesia niku basa Arab ngagem dialek punapa boten nggih? Manawi ngagem dialek, dialek saking pundi? Saking nagari Mesir punapa Saudi? arabic...
 • scarlett johansson
  Scarlett Ingrid Johansson niku pasuryanipun kados Syahrini, inggih napa boten? scarlett johansson Scarlett Ingrid Johansson's face is similar to Syahrini's, don't you think?
 • teh...
  Kula sakniki boten saged ngunjuk kopi, amargi kula gadhah gerah lambung. Manawi kedhah nyambut damel langkung dangu, kula ngunjuk teh kagem ngicalaken raos kantuk. Boten sadaya teh saged ngical...
 • dipun pepakaken kalih basa inggris
  Kula saweg kawruh, blog niki boten saged kondhang sanget amargi boten kathah tiyang saged maos basa jawi krama inggil. Dados teng saben post, kula badhe nyepakaken bagian basa inggrisipun. Dungakak...
 • konnichiwa
  hajimemashite, anatano namewa duy desu
 • My first entry :D .. What else could i name it ?!! :D
  Konnichi wa minna san . kore wa ore no " first entry " da . - I don't know how to say first entry in Japanese :D - . watachi wa nihon go suki desu nippon wa utsukushi desu ne ? well this is n...