Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • lisah wangi -- part four
  Panjenengan mungken nate kados niki: ngambet lisah wangi ingkang dipun semprotaken teng kertas, dados kelet, marang tiyang ingkang sadean tanglet, wekasanipun tumbas. Banjur lawung kalih ambetip...
 • kori porselen
  Kadadosanipun saged amargi kula ningali trailer drama porselen. Kala wingi kula ngimpi manggen teng kos-kosan. Kula sawegpindhahan teng kamar ingkang enggal. Kamar ingkang enggal punika sae, sadaya...
 • 書いてみています。
  はじめまして!私は日本語の学生で、二十にさいです。よろしくおねがいします! オリエンタレの大学へ勉強していますが、まだ日本語を話すことが下手です。そして、毎日日本語で作文と手紙を書いたり日本の映画をみたりするけど、私の方法は有用ではないと思います。アドバイスがあったら、教えてくれてお願いします!
  • 0
  • Javanese
  • Susy
  • May 16, 2015
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 137 views
 • Hey everybody
  こにちわ みなさん わたしわ ことし にほん に いきます
 • dunkin donuts (section two)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into two sections. This is the second section] Panjenengan sampun kawruh, nalika kula tasih dados mahasiswa, nalika arta kula boten...
 • dunkin donuts (section one)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into two sections. This is the first section] John kesah teng griyanipun Barry, rencangipun teng sekolahan. John kaget nalika kawruh...
 • じくしょかい
  私わハル車にです。今日本語をベンキョしています。私わ赤塚に住んでいます。私わ学生です。私のガッ子は池袋にありパス。私わ今レストランであらバイトをしています。にほんごがだいすきです。にほんごにじょすになりてゃいです。
 • mi ramen raos keju -- part four
  Panjenengan kawruh Anak Mas? Niku, jajanan mi ingkang logonipun inggih punika mustaka lare kalih, satunggal jaler satunggal estri. Mi niki aking, wonten bubuk bumbu penyedapipun, raos ayam, raos ke...
 • ramen raos keju -- part three (section three)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into three sections. This is the first section] Rencang kula tiyang estri punika banjur klambinipun dados ukuran 8. Mangga saday...
 • ramen raos keju -- part three (section two)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into three sections. This is the second section] Panjenenganipun bok manawi langkung ngajeni tiyang kalih punika, boten ngajeni renc...
 • ramen raos keju -- part three (section one)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into three sections. This is the first section] Kula kalih garwa kula kesah teng Papaya Peken ingkang wonten ing Surabaya badhe tetu...
 • Blue Bottle Coffee landed on Tokyo
  Would you be willing to wait two hours in line just for a cup of coffee? That’s how long it’d be if you went to the grand opening of Tokyo’s Blue Bottle Coffee, a fancy cafe that prides itself on o...
 • "What i'm going to do today"
  今日はごぜんななじはんごろにおきます。 はちじにがっこうでいって、べんきょうします。 よじはんにうちへかえります。
 • pambengan listrik teng gym
  Dinten niki kula boten saged ngagem pirantos teng gym ingkang ngagem listrik amargi listrikipun boten saged langkung saking sumberipun. Nalika kula sanjang dhateng pangreksanipun, kula dipun sanjan...
 • kazakhstan
  Eco-eco tuturan kaliyan rencang-rencang kula teng padamelan, telepon mungel. Rencang kula tiyang sales sanjang, "Halo." Kalih dasa detik kepungkur, sanjanganipun malih dados basa Enggres. Telep...