Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • My first entry :D .. What else could i name it ?!! :D
  Konnichi wa minna san . kore wa ore no " first entry " da . - I don't know how to say first entry in Japanese :D - . watachi wa nihon go suki desu nippon wa utsukushi desu ne ? well this is n...
 • john wick
  Kula tembe ningali pilem puniki. Cariyosipun, tiyang-tiyang sadaya ajrih kalih John Wick amargi panjenenganipun saged nyedakaken tiyang kanthi gampang. Nalika ngundhuh garwa, John Wick boten nyedak...
 • sql server -- part two
  Manawi panjenengan ngagem tipe data nchar, datanipun dados ngagem spasi teng pungkuranipun, panjenengan dados kedah ngetrim rumiyin. Manawi ngagem nvarchar boten wonten perkawis kados mekaten.
 • sql server
  Kula tembe kawruh manawa teng SQL Server, tipe data text niku boten saged dipun agem ing klausa order by. Tipe data ntext kalih image inggih boten saged dipun agem.
 • teh...
  Kula sakniki boten saged ngunjuk kopi, amargi kula gadhah gerah lambung. Manawi kedah nyambut damel langkung dangu, kula ngunjuk teh kagem ngicalaken raos kantuk. Boten sadaya teh saged ngicalak...
 • translattion party
  Kula radhi remen tanglet hal-hal kados 'Punapa segawon punika ingkang kedah dipun damel teng urip kula?' teng website-website ingkang random. Dinten niki kula kepanggih Translation Party. Sasampuni...
 • kuciwa?
  Kula saweg kasoran teng lomba. Sanes lomba, deng. Niku wonten pawenehan buku teng webipun koreaBANG, kula ndherek, eee, tiyang sanes ingkang mimpang. Radi kuciwa, nanging boten punapa-punapa. Tumba...
 • Simbah Sampun Saras
  Halo halo iwak kebo. Simbah sampun saras. Simbah mpun siap ngengsreng. Pungkasanipun Cariyos
  • 0
  • Javanese
  • Mbah
  • Oct 10, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 52 views
 • linuwuh kuatir
  Panjenengan tasih kengetan rencang kula ingkang sampun sepuh, ingkang mirengaken tembang tiyang alit ngagem earphone teng padamelan? Sakniki manawi tuturan kalih tiyang sanes, sanjanganipun panjene...
 • katawa shoujo
  Zdzislaw Beksinski punika kados Rin teng amengan komputer Katawa Shoujo, boten saged maringi asma teng lukisan-lukisan panjenenganipun.
 • regi jene
  Reginipun jene mandhap malih. Rencang-rencang kula sampun kendel tumbas jene, sadaya ajrih manawi mandhapipun regi jene boten saged kendel.
 • ngicalaken album art teng winamp
  Ampilan Winamp 5.666 niku ngagem cucal Bento, ingkang album artipun miyos. Nalika mirengaken tembang biasa boten wonten perkawis, nanging susah manawi mirengaken tembang saking albumipun Nicki Mina...
 • halloween
  Dinten Halloween sakedhap malih! Saenipun ngagem kostum punapa nggih?
 • noobs vs nerds
  Kalih rencang kula, kula dipun aturi mriksa poto gambar Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan. Rikmanipun Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan pancen werni jene, kalih tiyang ing...
 • topan
  Wonten rencang kula sanjang, teng nagari Cina sakniki wonten kadadosan angin topan. Mugi-mugi boten kathah kabibrahan amargi topan punika, nggih.