Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • みんなitalki友人こんにちは!
  みんなitalki友人こんにちは! 私は、新しい友達を探しています そのうちあなたは彼らの習慣や文化をオンにすることができます。 特に女の子は、彼らは言語を教えるために男性よりもはるかに多くの忍耐を持っているように。 [OK]を私の記事を読むために時間を割いていただきありがとうござい以外言ってもより。私は多くの友人を作り、あなたを訪問することを行くことを願っています!どうもありがとう...
 • 自己紹介
  アレックスです!カナダのケベク県人ですけ。数年前日本で働きった。日本の会社でインターンシップした。日本が大好きでしましたから日本にすみたいです。日本で働くのために、日本語勉強します!今まで一人で勉強しました。日本でJLPT N5 できた。JLPT N4 をしたいです。 今工学の会社にトロントで働きます。その会社は日本にいます。未来で日本語を話すもし、日本で移転する事ができる。たくさん勉...
 • 3500...
  Rencang kula tindak Bali. Panjenenganipun sampun pinten-pinten dinten liburan teng ngrika nalika wonten tiyang walanda tanglet tiyang ngrika, kados pundi caranipun dugi teng panggenan sanes. Sa...
 • wanci kendel
  Rencang kula teng padamelan sanjang kalih kula manawi panjenenganipun sampun dangu boten kepanggih tukang ginda ingkang eco. Panjenenganipun lema. Rencang kula ingkang sanes mireng, banjur sanjang ...
 • scarlett johansson -- part two
  Luna Maya ndamel kostum ingkang memper kalih kagunganipun Randha Cemeng amargi panjenenganipun dipun dhaup dados utusan pilemipun Marvel ingkang paling enggal teng Indonesia. Nanging Mbok Randha Ce...
 • mi ramen raos keju -- part five
  Mungken pengurus-pengurus inggil teng Indofood, sasampunipun pirsa manawi Ottogi saged sukses dening mi ramen raos kejunipun, inggih purun. Pramilo kanthi mekaten tiyang-tiyang niku medalaken kalih...
 • lisah wangi -- part five
  sic niku singkatan saking "sic erat scriptum", ingkang artosipun inggih punika "Dipun serat kados mekaten"... "Kula sumerep niki klentu. Punapa kula ketingal kados tiyang goblog? Kula namung nyalin...
 • lisah wangi -- part four
  Panjenengan mungken nate kados niki: ngambet lisah wangi ingkang dipun semprotaken teng kertas, dados kelet, marang tiyang ingkang sadean tanglet, wekasanipun tumbas. Banjur lawung kalih ambetip...
 • kori porselen
  Kadadosanipun saged amargi kula ningali trailer drama porselen. Kala wingi kula ngimpi manggen teng kos-kosan. Kula sawegpindhahan teng kamar ingkang enggal. Kamar ingkang enggal punika sae, sadaya...
 • 書いてみています。
  はじめまして!私は日本語の学生で、二十にさいです。よろしくおねがいします! オリエンタレの大学へ勉強していますが、まだ日本語を話すことが下手です。そして、毎日日本語で作文と手紙を書いたり日本の映画をみたりするけど、私の方法は有用ではないと思います。アドバイスがあったら、教えてくれてお願いします!
  • 0
  • Javanese
  • Susy
  • May 16, 2015
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 206 views
 • Hey everybody
  こにちわ みなさん わたしわ ことし にほん に いきます
 • dunkin donuts (section two)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into two sections. This is the second section] Panjenengan sampun kawruh, nalika kula tasih dados mahasiswa, nalika arta kula boten...
 • dunkin donuts (section one)
  [Note: italki's 2500 character limit made me split this entry into two sections. This is the first section] John kesah teng griyanipun Barry, rencangipun teng sekolahan. John kaget nalika kawruh...
 • じくしょかい
  私わハル車にです。今日本語をベンキョしています。私わ赤塚に住んでいます。私わ学生です。私のガッ子は池袋にありパス。私わ今レストランであらバイトをしています。にほんごがだいすきです。にほんごにじょすになりてゃいです。
 • mi ramen raos keju -- part four
  Panjenengan kawruh Anak Mas? Niku, jajanan mi ingkang logonipun inggih punika mustaka lare kalih, satunggal jaler satunggal estri. Mi niki aking, wonten bubuk bumbu penyedapipun, raos ayam, raos ke...