Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • paretasan apple
  Apple niku ngawur, nggih. Kepanggih pinten perkawis kok iCloud saged dipun retas kalih hacker. Nanging saestu, boten wonten ambengan ingkang satunggal atus persen aman teng jagad internet.
 • dhahar lemper
  Calon presiden kepanggih kalih lawan politikipun. Kala dipun danguni kalih wartawan, panjenenganipun sanjang piyambakipun sadaya namung dhahar lemper. Buahahah!
 • tigan
  Garwa kula saged masak. Dinten niki, dhahar enjing kula sekul kaliyan tigan. Tiganipun dipun campur kaliyan bawang abrit, bawang pethak, godhong bawang, saha tuna. Eco sanget! :9
 • scarlett johansson
  Scarlett Ingrid Johansson niku pasuryanipun kados Syahrini, inggih napa boten?
 • wahh...
  Saking Juli ngantos November, boten wonten libur amargi tanggal abrit!
 • jayabaya
  Kula tembe maos ramalipun Jayabaya. Saestu sanjangipun panjenenganipun, langkung utama apus krama, wegah nyambut damel. Sakniki sampun limrah mirengaken, wonten tiyang kados mekaten.
 • apus krama
  Panjenengan kados punapa manawi awruh wonten tiyang apus krama dhateng panjenengan? Wonten rencang kula tiyang nagari Cina sanjang manawi panjenenganipun boten saged dados manten taun puniki amargi...
 • dialek basa arab
  Kula badhe sumerep, basa Arab ingkang wonten ing Indonesia niku basa Arab ngagem dialek punapa boten nggih? Manawi ngagem dialek, dialek saking pundi? Saking nagari Mesir punapa Saudi?
 • pamalihan werni
  Pinten dinten kapungkur, kula mimpi mirsani sekar. Sekaripun punika rupanipun kados ronipun tethuwuhan suplir. Teng mimpi punika, sekar ingkang padatanipun werni abrit malih dados werni pethak.
 • malaysian airlines
  Nitih pesawat saking Malaysia sakniki radi ngajrihi, nggih. Pinten sasi kapungkur MH370 moksa, sakniki MH17 dipun rudal kalih nagari sanes.
 • lisah wangi -- part three
  Manawi wonten ingkang penasaran, kula dadosipun tumbas Omnia Coral saking Bvlgari. Lisah wangi kula ingkang kantun sakedhik punika L'eau Par 2 saking Kenzo.
 • lisah wangi -- part two
  Kula boten enget, lisah wangi kula ingkang kaping satunggal niku punapa. Manawi sanes Tommy Girl saking Tommy Hillfiger nggih Charlie White saking Revlon. Inggih, kalih-kalihipun ambetipun boten...
 • parfum
  Parfum kula sakedhik malih telas. Econipun tumbas parfum punapa nggih?
 • tiyang super -- part three
  Kula saweg mireng, rencang kula teng padamelan ingkang super niki badhe dipun tambahi padamelan malih, dados tigang setengah minggu panjenenganipun nyambut damel boten ngagem prei.
 • Pembukaan dongeng (Bapakku)
  Mbiyen pas aku jeh cilik, bapak mesti ndongeng pendak aku arep turu. Percoyo gak percoyo wiwitan dongeng'e bapak mesti koyo ngene. Wiwitan: Salah sawijining dino ...... Penutupan: Cuthel ...
  • 0
  • Javanese
  • Mbah
  • Jul 05, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 97 views