Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • translattion party
  Kula radhi remen tanglet hal-hal kados 'Punapa segawon punika ingkang kedah dipun damel teng urip kula?' teng website-website ingkang random. Dinten niki kula kepanggih Translation Party. Sasampuni...
 • kuciwa?
  Kula saweg kasoran teng lomba. Sanes lomba, deng. Niku wonten pawenehan buku teng webipun koreaBANG, kula ndherek, eee, tiyang sanes ingkang mimpang. Radi kuciwa, nanging boten punapa-punapa. Tumba...
 • Simbah Sampun Saras
  Halo halo iwak kebo. Simbah sampun saras. Simbah mpun siap ngengsreng. Pungkasanipun Cariyos
  • 0
  • Javanese
  • Mbah
  • 16 days ago
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 25 views
 • linuwuh kuatir
  Panjenengan tasih kengetan rencang kula ingkang sampun sepuh, ingkang mirengaken tembang tiyang alit ngagem earphone teng padamelan? Sakniki manawi tuturan kalih tiyang sanes, sanjanganipun panjene...
 • katawa shoujo
  Zdzislaw Beksinski punika kados Rin teng amengan komputer Katawa Shoujo, boten saged maringi asma teng lukisan-lukisan panjenenganipun.
 • regi jene
  Reginipun jene mandhap malih. Rencang-rencang kula sampun kendel tumbas jene, sadaya ajrih manawi mandhapipun regi jene boten saged kendel.
 • ngicalaken album art teng winamp
  Ampilan Winamp 5.666 niku ngagem cucal Bento, ingkang album artipun miyos. Nalika mirengaken tembang biasa boten wonten perkawis, nanging susah manawi mirengaken tembang saking albumipun Nicki Mina...
 • halloween
  Dinten Halloween sakedhap malih! Saenipun ngagem kostum punapa nggih?
 • noobs vs nerds
  Kalih rencang kula, kula dipun aturi mriksa poto gambar Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan. Rikmanipun Goku nalika panjenenganipun dados super saiyan pancen werni jene, kalih tiyang ing...
 • topan
  Wonten rencang kula sanjang, teng nagari Cina sakniki wonten kadadosan angin topan. Mugi-mugi boten kathah kabibrahan amargi topan punika, nggih.
 • tembang tiyang alit
  Wonten rencang kula teng padamelan ingkang sampun sepuh. Sanajan wonten larangan ngagem headphone utawi earphone teng panggenan nyambut damel, pungkasan puniki panjenenganipun mirengaken tembang ti...
 • paretasan apple
  Apple niku ngawur, nggih. Kepanggih pinten perkawis kok iCloud saged dipun retas kalih hacker. Nanging saestu, boten wonten ambengan ingkang satunggal atus persen aman teng jagad internet.
 • dhahar lemper
  Calon presiden kepanggih kalih lawan politikipun. Kala dipun danguni kalih wartawan, panjenenganipun sanjang piyambakipun sadaya namung dhahar lemper. Buahahah!
 • tigan
  Garwa kula saged masak. Dinten niki, dhahar enjing kula sekul kaliyan tigan. Tiganipun dipun campur kaliyan bawang abrit, bawang pethak, godhong bawang, saha tuna. Eco sanget! :9
 • scarlett johansson
  Scarlett Ingrid Johansson niku pasuryanipun kados Syahrini, inggih napa boten?