Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Sabaidee
  Sabaidee, khoy suee Jan gap khoy men kon yalaman. Jao wao passa lao bor?
  • 0
  • Lao
  •  
  • Jani
  • Sep 28, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 57 views
 • Want to learn some basic lao
  I am trying to learn some lao ສະບາຍດີ ສະບາຍດີບ ເຈົ້າປາກພາສາລາວໄດ້ບໍ່ How you say in lao: I can speak a little lao I am trying to learn lao language
  • 0
  • Lao
  •  
  • Lasse
  • May 03, 2015
  • 0 corrections
  • 6 comments
  • 282 views
 • Hello My name is Novice Bee and i am 18 years old.I am a student in Monk high school in L PB in Laos
  My name is Novice Bee and i am 18 years old.I am a student at Monk high school in LPB and now i am studying in Luang Prabang province.I am study English and German in Luang Prabang province Laos P....
  • 0
  • Lao
  •  
  • Bee
  • Mar 10, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 405 views
 • Koy yak hian passaa Lao!
  Sabaidee, Koy yak hian passaa Lao. Passa Lao nyak lai.
  • 0
  • Lao
  • Champa Lao
  • Sep 07, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 440 views
 • ຂ້ອຍຫັດນັບເລກພາສາລາວ
  ໜຶ່ງ ສອງ ສາມ ສີ່ ຫ້າ ຫົກ ເຈັດ ແປດ ເກົ້້າ ສິບ ສິບເອັດ ສິບສອງ ສິບສາມ ສິບສີ່ ສິບຫ້າ ສິບຫົກ ສິບເຈັດ ສິບແປດ ສິບເກົ້າ ຊາວ
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • May 29, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 1718 views
 • ຕື່ນສວຍ
  ມື້ເຊົ້ານີ້ຂ້ອຍຕື່ນສວຍ ຍ້ອນນອນບໍ່ຫລັບ ເຂົາເຈົ້າສະຫຼອງວັນເກີດ ເຂົາເຈົ້າກິນເບຍກັບເປີດເພງສຽງດັງຫຼາຍ
  • 1
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 22, 2013
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 991 views
 • ການໃຊ້ສະລະກັບພະຍັນຊະນະ
  ການໃຊ້ສະລະ “ໄ“ ກັບ “ໃ“ ຍາມໃດ໋ເຮົາໃຊ້ສະລະ “ໄ“ ກັບ “ໃ“ ພະຍັນຊະນະຕົວ ຍ ຍຸງ ກັບ ຍ ຍາ ໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໝໍ່ງໃດ໋
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 13, 2013
  • 0 corrections
  • 2 comments
  • 1109 views
 • ໄປຕະຫຼາດ
  ມື້ນີ້ຂ້ອຍໄປຕະຫຼາດໄປຊື້ໝາກໄມ້ ເຂົາເຈົ້າຂາຍຫຼາຍແນວ ເຊັ່ນ ໝາກນັດ,ໝາກກ້ຽງ,ໝາກພ້າວ,ໝາກ້ຽງໃຫຍ່,ໝາກຮຸງສຸກ,ໝາກມີ້,ໝາກສີດາ ຂ້ອຍມັກກິນໝາກກ້ຽງໃຫຍ່ ຂ້ອຍຮູ້ວ່າລາຄາມັນແພງ ຂ້ອຍກໍ່ຖາມແມ່ຄ້າວ່າລຸດລາຄາໄດ້ບໍ່ ແມ່ຄ້າ...
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 13, 2013
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 1083 views
 • ປະໂຍດຂອງໄມ້ໄຜ່
  ປະໂຍດຂອງໄມ້ໄຜ່ມີຫຼາຍ ຫນ່ອໄມ້ໄຜ່ສາມດາເຮັດເປັນກັບຂ້າວ ຕົ້ນຂອງມັນເຮັດປະໂຍດໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດເຮືອນ ສານເຄື່ອງໃຊ້ ຫຼືເຮັດສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳ ທີ່ອເມຮິກາ ເຂັາເຈົ້ານຳໄມ້ໄຜ່ມາເຮັດເປັນໂຄງສ້າງຂອງລດຖີບ ໃບແຫ້ງຂອງມັນກໍ່ນຳມ...
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 09, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 3721 views
 • ວັນອາທິດ
  ວັນອາທິດກໍຖືວ່າເປັນວັນຍຸດແລະກໍເປັນວັນຄອບຄັວຂອງຊາວໄທ ຊາວໄທສ່ວນໃຫຍ່ກໍໃຊ້ເວລາຍູ່ເຮືອນກັບລູກເຕົ້າ ບາງຄອບຄັວກໍ່ພາກັນໄປທ່ຽວຕາມສົວນສາທາລະນະ ແລະຕຽມກັບຂ້າວໄປກິນພ້ອມ ຕອນແລງມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍກໍ່ໄດ້ແລນອອກກຳລັງກ...
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 08, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 856 views
 • ກັບມາຮຽນການຂຽນພາສາລາວ
  ຂ້ອຍຊື້ປື້ມເກີ່ຍວກັບພາສາລາວມາອ່ານ ຂ້ອຍມັກປື້ມນີ້ແຮງ ຂ້ອຍບໍ່ອ່ານປື້ມພາສາລາວໂດນແລ້ວ ຍາກອ່ານກັບເຂີຍນກໍ່ບໍ່ມີໄຜມາແກ້ໃຫ້ ມື້ນີ້ໄດ້ເຂີຍນຕື່ມ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ຊອຍແກ້ຄຳຜິດ ຂ້ອຍອ່ານກັບຫາຂ້ອມູລພາສາລາວ ຍາກໄປທ່ຽວ...
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Dec 07, 2013
  • 1 correction
  • 3 comments
  • 893 views
 • ກຽວກັບອາຊິບ
  ບາດຂ້ອຍຮອຍເຽນຈົບແລ້ວ ຂ້ອຍຢາກເປັນຜູ້ແປພາສາ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍເວົ້າພາສລາວບໍ່ເກັ່ງປານໃດ ຖ້າວ່າຂ້ອຍເປັນຜູ້ແປພາສາບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຈະເປັນນັກຂຽນ ຂ້ອຍມັກເປັນນັກຂຽນ ເພາະຂ້ອຍມັກອ່ານປຶ້ມ ຂ້ອຍມັກຂຽນໜັງສື ຂ້ອຍກໍ່ມັກຈື...
 • ໄຂ້ເລືອດອອກ
  ຕອນນີ້ໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ລະບາດໃນປະເທດໄທ ໂດຍລະບາດຫຼາຍໃນພາກອີສານຂອງໄທ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊນປ້ອງກັນຕົນເອງ ຈາກໂຮກໄຂ້ເລືອດອອກ
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Jun 27, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 1186 views
 • ຂຽນກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນ
  ສະບາຍດີ ຂ່ອຍເກີຢູ່ພາກອີສານຂອງໄທ ຮຽນໜັງສືຢູ່ພາກອີສານຈົນໃຫຢ່ ຕອນນີ້ຂ່ອຍເຮດງານຢູ່ກຸງເທບ ຂ່ອຍສນໃຈຮຽນພາສາລາວ ເພາະວ່າປະເທດລາວກັບປະເທດໄທເປນຄືກັບອ້າຍນ້ອງກັນ ກາພາອີສານກັບກາພາລາວຂອງບາງແຂວງກະເວ້າຄືກັນ ຂ່ອຍຈຳສ...
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Mar 31, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 1437 views
 • ໄປທຽ່ວປະເທດລາວ
  ຂ່ອຍຢາກໄປທຽ່ວປະເທດລາວຈັກມື
  • 0
  • Lao
  • noi.sert
  • Mar 16, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 1097 views