Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Sentences 11
  1. He thinks anh ấy suy nghĩ 2. It flies nó bay 3. she dances Cô ấy nhảy 4. it finishes nó xong rồi ̀5. He plays the piano anh ấy chơi piano 6. They live in a very big ...
 • Sentences 10
  1. I work in an office tôi làm ở văn phóng 2. My girlfriend works in a bank bạn gái của tôi làm ở ngân hàng 3. She lives in Hanoi Cô ấy sống ở Hà nội 4. Her parents live i...
 • Sentences 9
  1. What are they looking at? người ta nhin gì? 2. Why is he laughing? sao anh cười? 3. Are you listening to me? anh nghe em a? 4. Where are your friends going? bạn của anh đi đâu?...
 • Sentences 8
  1. Are you leaving now? Bạn đi bây giờ? 2. Is Chris working today? Hôm nay anh Chris phải đi làm không? 3. Is the sun shining? mặt trời chiếu sáng không? 4. Are your friends sta...
 • Sentences 7
  1. I'm not eating Tôi không ăn 2. It's raining thời đang mưa 3. I'm not studying Chinese Tôi không học tiếng tau 4. I'm listening to American music Tôi đang nghe nhạc Mỹ 5. The...
 • Sentences 6
  1. She's eating a banana cô ấy đang ăn chuối 2. He's waiting for a bus anh ấy đợi xe buýt 3. They're playing hockey, only for fun họ đang chơi hockey, chỉ cho vui thôi 4. She is ...
 • Sentences 6
  I'm not to sure of some of these sentences...I will leave ----- for any words I do not know or am unsure of 1. what colour are your new shoes? giày mới màu là gì? 2. they're black with...
 • Viet/Eng: Collection of strange questions asked over voice chat. Some are FAQ.
  Numbers 2,3,4,5,8,9, and 11 are Frequent Asked Questions. 1) The guy tell me to tell you to open camera. (Exacts words what a Vietnamese student said.) đàn ông chàng nói với tôi để cho bạn biết...
 • Sentences 5
  1. She is from London Cô ấy từ London 2. What colour is your bag? Bao của em màu gì? 3. It is black and white nó là màu đên và trắng 4. Are you hungry? Anh đói chưa? 5....
 • Sentences 4
  1. He is the boss Ông ấy là ông chủ 2. Where is your friend? bạn của em ở đâu? 3. She's in the bathroom chị ấy ở nhà vệ sinh 4. How is your father? ba của cháu như thề na...
 • Sentences 3
  1. Are you a student châu là sinh viên phải không? 2. Yes, I am. dạ phải, châu là sinh viên 3. Am I late? tôi bị trễ không? 4. no, you're on time không, anh ở đây trên thời gi...
 • Please helps me! Thanks.
  I have been staying at home for one year. I am have not a job for mysefl though I have been applied for work at many places and they have not been accepted me for a job. I am ask myself " why you d...
 • profile ( lý lịch)
  tôi tên là đạt tôi hiện đang sống tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam và tôi đang học tại học viện kỹ thuật quân sự việt nam. tôi rất thích học tiếng anh. và muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình... m...
 • Sentences 2
  more sentences, please help me correct them to sound naturally spoken :D 1.What are you interested in? bạn là những gì quan tâm? 2.I'm interested in music cho tôi quan tâm là nhạc ...
 • Vietnamese sentences
  I want these sentences to sound natural, how you would say in everyday vietnamese with your friends or family :D thanks for your help! The weather is nice today Hôm này thời tiết đệp ...