Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Exellent Textbook for Intermediate students learning Vietnamese!
  I recommend textbook "Chung Ta Noi... Conversational Vietnamese: An Intermediate Text by Le Pham Thuy-Kim, Nguyen Kim-Oanh" for intermediate students!
 • Ex-lover
  Ex- boyfriend is name of my favourist song and it's lyrics underneath: I translate them from Vietnamese to English. We can't predict our future. The love can come and go then. Though hold...
 • Best English/Vietnamese Picture Dictionary
  I recommend this English/Vietnamese Picture Dictionary for Vietnamese learners. Tôi đề nghị từ điển Anh/ Việt bằng hình ảnh này cho các bạn học tiếng Việt.
 • I love English language
  I want to learn English and i love every moment of it, i can teach you vietnamese, i very ashemed at my language so we could exchange together
 • Số
  1. Tôi có hai anh và một em gái. 2. Bạn tôi có ba con trai. 3. Anh có năm em trai, phải không? 4. Chồng chị có hai mười tuổi một không? 5. Ông có chín con mèo.
 • Làm thế nào tôi có thể nghe, nói, đọc và viết Tiếng Anh lưu loát?
  Chào các bạn. Tôi là Phan Thị Ái Nữ ở tại Quy Nhơn. Tôi đặt ra câu hỏi như thế vì tôi: - Mất gốc Tiếng Anh. - Không nghe, nói, đọc và viết được Tiếng Anh. - Phần ngữ pháp tôi không biết nhiều....
 • thánh nào nói tiếng anh với em với
  thánh nào nói tiếng anh với em với
 • hiện nay mỗi người việt đang ngủ. All the vietnamese people are sleeping now.
  nay tôi muốn nói tiếng việt với mọt người việt, nhưng các bạn đang ngủ. thời gian là năm giờ ở việt nam và mười tám giời ở đây. tôi nghĩ tôi phải học vậy nó là tốt tôi không có ai để nói chuyện với...
 • chào những người
  tôi tên là John. Tôi mừoi sáu tuổi. Tôi sống ở Ottawa, Canada. Tôi là sinh viên năm mọt tại trường đại học. Tôi học ngành toán. tôi hy vọng người nào có thể sửa chữa này. tôi không biết gì tôi có t...
 • khởi đầu
  Bắt đầu . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • I will try my best.I promise
  đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Tôi nghĩ chẳng có gì là khó cả,mà chỉ cần nỗ lực và phấn đấu mà thôi
 • Tôi là...
  Xin chào. Tên tôi là Aaron. Tôi không phải là người Anh, tôi là người Wales. Tôi sinh ở Pembrokeshire, nhưng bây giờ tôi sống ờ Aberystwyth vì đây tôi học. Ở Pembrokeshire tôi sống c...
 • I feel a little contempt someone
  I want to say about a my friend. At first, I'm sure I don't like him about everything because we are not close friends. But I always keep a good connection with him. when the teacher anounces somet...
 • i hate
  Làm sao để nói được tiếng anh. Ghét như bây giờ. Suốt ngày ôm anh google dịch. I hate.. ai giúp tôi với huhuhuhhuhuu
 • change
  Cuộc đời là những chuyến đi, mọi hành trình bắt đầu từ một bước chân...