Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Does this sentence make sense?
  Pan fyddaf yn clywed pobl yn siarad Cymraeg , mae'n ymddangos mor hawdd , fel anadlu , ond yn yr achos hwn mae gen i asthma. If someone could tell me if this sentence makes sense, that would be ...
  • 0
  • Welsh
  • Luuka
  • 9 days ago
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 27 views
 • Helo!
  Helo! Patsy ydw i a dwi'n eisiau siarad cymraeg. Dwi'n bwy yn Belfast ond dwi'n dod o Yr Wyddrug. Hoffwn i siarad Cymraeg efo fy ffrindiau a cydweithwyr. Hwyl fawr, Patsy
  • 0
  • Welsh
  • Patsy
  • Jul 24, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 145 views
 • darllen
  Dw i’n hoffi darllen. Fy hoff ffuglen mae hi ffantasi trefol. Mae hi debyg “high fantasy”, ond mae hi mewn dinas cyfoes. Dw I’n hoffi ogystal darllen nad ffuglen, parthed ieithyddiaeth, ceir, ac yr...
  • 0
  • Welsh
  • Leigh
  • Jun 12, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 158 views
 • Rwyf am ddysgu
  Helô,fy enw y yw Leigh. Rwy'n byw yn yr Unol Daleithiau gyda fy ngŵr. Mae gennym ddwy gath. Rwy'n gweithio mewn siop trwsio ceir. Byddaf yn mynd i'r ysgol ac yn dysgu i fod yn mecanydd. Dw i’n trio...
  • 0
  • Welsh
  • Leigh
  • Jun 06, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 203 views
 • Cymraeg
  Eidlag (italian) dw i a dw i'n byw yn yr Eidal. Mae diddoredeb mawr 'da fi yn ieithoedd. Felly, dw i'n dysgu Cymraeg. Dw i'n credu bod y diwylliant Cymru mae'n diddorol iawn! Wahan i'r ieithoed...
  • 0
  • Welsh
  • Megumi
  • Jan 05, 2015
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 353 views
 • Cymru
  Bore da, Richard ydw i. Ydw i´n nabod Lübeck. Bod am i dysgu gymraeg, oherwydd mae e hardd iaith.
 • Maes B 2014
  Ar ddydd Mercher y 6ed o Awst, teithiais lawr i Lanelli ar gyfer Maes B (maes ieuenctud) yr Eisteddfod Genedlaethol. Roedd yna gigs bob nos o nos Fercher tan nos Sadwrn a chyfle yn ystod y dydd i f...
  • 0
  • Welsh
  • Hedydd
  • Aug 12, 2014
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 505 views
 • S'mae pawb!
  S'mae pawb, s'dach chi? Fy enw yw Seth. Dwi'n dod o America. Mae trio dysgu siarad Cymraeg ond dwi'n ddrechreuwr. Helpu, os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr pawb!
 • Cyflwyniad bach fer yn y Gymraeg! (A short introduction in Welsh!)
  Helo! Fy enw i yw Hedydd Fflur. Dwi'n byw yng Ngorllewin Cymru gyda fy nheulu. Cyn bo hir, mi fyddaf yn gadael adref i mynd i fyw yn Aberystwyth er mwyn astudio yn y brifysgol. Rwy'n edrych ymla...
 • Wythnos y Wyddeleg
  Mae Seachtain na Gaeilge wedi dechrau ddoe, ac mae trydedd blwyddyn yr adran (wel, yn bennaf) wedi paratoi llawer o ddigwyddiadau ar gyfer y dyddiau hyn: cyrsiau'r iaith a dawnsio, cyngerddau cerdd...
 • Tywydd
  Mae'r tywydd ym Mhoznań yn hollol wallgof (neu boncyrs- dwi'n hoff iawn o'r gair yma ;)) Ychydig o ddyddiau ynghynt, roedd yna 10 gradd Selsiws, roedd yr haul yn tywynnu, ac roedd pawb yn disgwyl i...
 • lefel nesa ;)
  Dwi wedi cael sgwrs Cymraeg cynta yn fy mywyd drwy ffon symudol, dim ond drwy Skype a sgyrsiau yn fyw i mi eu cael nhw o'r blaen (ydi'r strwythurau 'ma 'n gywir, sgwn i?) Profiad da, dwi wedi dysg...
 • First notebook entry: Introducing myself
  dw i'n dysgu cymraeg. my native language is welsh but because of scircumstances i speak english. i live in neath in south wales. i enjoy rugby and going out with my friends.
  • 0
  • Welsh
  • harri
  • Feb 18, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 932 views
 • First notebook entry: Introducing myselfWelsh
  Dw i'n hoffi dysgu cymraeg, dw i'n hoffi iaith, gobeithio dw i'n gallu siarad i rhywun tipin bach o cymraeg. Diolch'n fawr.
  • 0
  • Welsh
  • Susann
  • Feb 18, 2013
  • 1 correction
  • 0 comments
  • 923 views
 • Wedi dechrau
  Cawn ni weld sut bydd popeth yn gweithio fan hyn, dwi angen siarad efo rhywun!