Site Feedback

Notebook

Written in
Author's native language
Show
 • Introduction (Xhosa)
  Molweni! Ninjani? NdinguByron no nidhlala eKapa. Ndifunda ukutheta isiXhosa. Ndiqonda kancinci. Nceda, unceda ukufundisa isiXhosa. Enkosi!
  • 0
  • Xhosa
  • Byron
  • May 15, 2015
  • 2 corrections
  • 0 comments
  • 226 views
 • Funds isiXhosa
  Ukuba ukhona umntu ofuna ukufunda isiXhosa ndikhona. Iiklasi ndiyazinika so bookisha ngoku.
  • 0
  • Xhosa
  •  
  • Luke
  • Apr 22, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 185 views
 • Ndincedeni
  Ndiyacela about bafundayi alpha kulo mbalo kuba babadincede. Ndiyafuna uku titsha isiXhosa apha. Ndikhona ngoku kwi Instant Tutoring. Ndiyayi needs issupport yenu please bafethu and namabinqa. Andi...
  • 0
  • Xhosa
  •  
  • Luke
  • Apr 21, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 182 views
 • Ndinikeni Ithuba
  Endicela nje guys ukuba nindinike ithuba lokuba ndinibonise kuba ndigu titshala e excellent and ndiya kwazi ukuteacha. Please people endicela nikheta mna for iilessons just once and ndizakunibonisa...
  • 0
  • Xhosa
  •  
  • Luke
  • Apr 19, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 191 views
 • Iiklasi Andizifumani
  Kutheni ndingafumani iiklasi apha nje? Ndiyazama uku teach a kakuhle ndenze izinto ezilungile kodwa akhomntu apha ondithandayo. Kudala ndizama uku improva I profile yam but andifumani iresponse aph...
  • 0
  • Xhosa
  •  
  • Luke
  • Apr 19, 2015
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 207 views
 • Ukuthetha isiXhosa
  Molo. Igama lam Stacee. Namhlanje, ndifunda isixhosa. Ndsaifunda... words and verbs... Ndiyasithanda South Afrika. Ndithetha isiNgesi. Andithetha isiAfrikaansi. Please, unceda ukufundisa isiXhosa. ...
  • 0
  • Xhosa
  • Stacee
  • Mar 03, 2015
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 231 views
 • Molweni!
  Molweni! Igama lam nguDragosh (Dragoș) nondiyafundela isiXhosa. Ndithanda iilwimi eAfrika, ngakumbi isiIgbo, isiZulu noisiXhosa. Ndiqonda isiXhosa kakhulu kancinci nondithetha kakubi, kodwa ndithan...
  • 0
  • Xhosa
  •  
  • Dragoș
  • Aug 30, 2014
  • 0 corrections
  • 1 comment
  • 412 views
 • Ndisafunda ukuthetha isiXhosa
  Ndiqonda kancinci isiXhosa nje. Kumnandi, kodwa kunzima. Ndifuna ukuthetha isiXhosa kakuhle!
  • 0
  • Xhosa
  • Andrew
  • Aug 26, 2014
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 413 views
 • First notebook entry: Introducing myself
  I am learning this language because my friends are taking over there
 • Okokuqala
  Molweni! Mna ndinguManie igama lam. Ngoku ndizama ukufunda isiXhosa. Sihlala eNtshona Koloni. Apha kunamaXhosa, kodwa andikwazi ukuthetha nabo ngolwimi lwabo. Ndinethemba lokuthi apha kule-website ...
  • 0
  • Xhosa
  • mvdh
  • Dec 03, 2012
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 845 views
 • First notebook entry: Introducing myself
  Am learning coz am curious....!!!
  • 0
  • Xhosa
  • tenny
  • Nov 02, 2012
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 888 views
 • chad hatten First notebook entry: Introducing myself chad hatten boston,MA
  Chad Hatten Boston, MA http://www.superpages.com/bp/Houston-TX/chad-hatten-L2334738877.htm
 • First notebook entry: Introducing myself
  Hi there I am a university student in my third year. I would love to learn Xhosa as I would like to be able to communicate with local people around the Western Cape. I am passionate about lan...
  • 0
  • Xhosa
  • Lew
  • Mar 22, 2012
  • 0 corrections
  • 0 comments
  • 1057 views
 • First notebook entry: Introducing myself
  Academic research on African Anthropology
 • First notebook entry: Introducing myself
  Molweni. I Gama laam, Skova. o ku funa funda isi'Xhosa. Di li Quira. Di thlala pe Jansenville. Di funa funda msenyaan. enkosi