Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
Du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.


Du tronar på minnen från fornstora da'r,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

You ancient, free and mountainous North,
Of quiet, joyful beauty,
I greet you, loveliest land on earth,
Your sun, your sky, your green meadows.
Your sun, your sky, your green meadows.

You are throned on memories of olden days
When the honour of your name spread over the earth.
I know that you are and will remain what you were.
Oh, may I live, may die in the Nordic North!
Oh, may I live, may die in the Nordic North!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Swedish

  Show More