Site Feedback

Xin chao, ten toi la Thomas

Toi la nguoi Y va song o Viet Nam. Toi lam chu mot chiec cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

Share:

 • 9   
 • Tom
 • Aug 24, 2011
 • 12 corrections
 • 4459 views
 

21 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Xin chao, ten toi la Thomas

  Toi la nguoi Y va (dang) song o Viet Nam. Toi lam chu mot (chiec) cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

   

  Có dấu:

  Xin chào, tên tôi là Thomas

  Tôi là người Ý và đang sống ở Việt Nam. Tôi làm chủ một công ty tư vấn về tài chính viễn thông. Tôi muốn học tiếng Việt.

   

  Your Vietnamese is quite good =D

  Xin chao, ten toi la Thomas

  Toi la nguoi Y va song (dang song) o Viet Nam. Toi lam chu (la chu) mot chiec cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

  Xin chao, ten toi la Thomas

  Toi la nguoi Y va song o Viet Nam. Toi lam chu mot chiec cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

  -> Xin chào, tôi là Thomas.

  Tôi là người Ý, và hiện nay tôi đang sống ở Việt Nam. Tôi là giám đốc công ty tư vấn tài chính viễn thông. Tôi muốn học tiếng Việt. ^^

  Xin chao, ten toi la Thomas

  Toi la nguoi Y va song o Viet Nam. Toi lam chu mot chiec cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

   

  Xin chào, tôi tên là Thomas.

  Tôi là người Ý và hiện đang sống ở Việt Nam. Tôi làm chủ một công ty tư vấn về tài chính viễn thông. Tôi muốn học Tiếng Việt.

   

  P.s: Sign is so important in VietNamese. It decides word's meant. If you dont use it, it's meant can be wrong for reader.

  Xin chao, ten toi la Thomas

  Toi la nguoi Y va đang song o Viet Nam. Toi lam chu mot chiec cong ty tu van ve tai chinh vien thong. Toi muon hoc tieng Viet.

   

  your introduction in vietnamese is very good. you will quickly improve in the future. good luck :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More