Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Salaam be hame !! Esmam Corentinast, faraansavi'am vaa faarsio yaad daaram migiram. Ghablan be Iran raftam ye baar, Tehran, Esfahaan o Motelghoo ro didar kardam va aasheghe iraan shodam :) Pishraft kardan vaasam kheyli sakhte az in dalil ke alefbaaye arabi bi "vocal" ast. Az in az khodam miporsam ke bayad yaad bigiram tajiko choon alefbaaye rusi aasaantare. Tajik az Faarsi kheyli mokhtalefe ?
Mikhaastam injaa doostha'i ro, ke faarsi, tajik yaa dari baladan, peydaa konam choon ehtiyaaj daaram be tamreen. Ham mitoonam komakeshoon konam ageh mikhaa'in faraanse ro dars khoonin.

Be omide didar

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Salaam be hame !! Esmam Corentinast, faraansavi'am vaa faarsio yaad daaram migiram daram yad migiram. Ghablan be Iran raftam ye baar  Ghablan yebar be Iran raftam. Tehran, Esfahaan o Motelghoo ro didar kardam didam va aasheghe iraan shodam :) Pishraft kardan vaasam kheyli sakhte az be in dalil ke alefbaaye arabi Farsi bi "vocal seda" ast. Az in Baraye hamin az khodam miporsam be khodam migam ke bayad yaad bigiram tajiko zabane Tajiki yad begiram, choon alefbaaye rusi aasaantare. Tajiki az ba Faarsi kheyli mokhtalefe fargh dare(motafavete)?
  Mikhaastam injaa doostha'i ro ke faarsi, tajiki yaa dari baladan, peydaa konam choon ehtiyaaj daaram be tamreen. Ham  age bekhan ham mitoonam komakeshoon konam ageh mikhaa'in faraanse ro dars khoonin yad begiran. 

  Be omide didar

   

  Good luck :)

  First notebook entry: Introducing myself

  Salaam be hame !! Esmam Corentinast, ahle faranse'am/faraansavi'am vaa faarsio daaram yaad  migiram. Ghablan yek bar be Iran raftam/safar kardam.shahrhaaye Tehran, Esfahaan va Motelghoo ro didar kardam va aasheghe iraan shodam :) Pishraft kardan to zabaane faarsi vaasam kheyli sakhte be in dalil ke alefbaaye arabi bi "seda" ast. be khaatere hamin be khodam migam ke bayad zabaane tajiki ro yaad bigiram choon alefbaaye rusi aasontare.

  aayaa zabane tajik ba zabane farsi kheili tafaavot dare?/ aayaa in do zaban kheili baham motafaavetan?
  Mikhaastam injaa doostani ro ke faarsi, tajik yaa dari baladan peydaa konam choon ehtiyaaj daaram be tamreen. age bekhaan mitoonam komakeshoon konam ke zabane faraansaviyo yad begiran/ beheshoon dars bedam/ yad bedam.

  Be omide didar

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More