Site Feedback

Ngami

Sawubona! iGama lami nguMykel. Ngiwathanda kakhulu amakhompyutha. Uma kubonisa, izilimi ezinye kanye namasiko azifundisa zingijabulisa. Ngifuna phela ukufunda isiZulu kodwa ngilibona ishati (http://isizulu.net/grammar/) njalo.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Zulu

  Show More