Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

Ngami

Sawubona! iGama lami nguMykel. Ngiwathanda kakhulu amakhompyutha. Uma kubonisa, izilimi ezinye kanye namasiko azifundisa zingijabulisa. Ngifuna phela ukufunda isiZulu kodwa ngilibona ishati (http://isizulu.net/grammar/) njalo.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Zulu

  Show More