Site Feedback

toi muon hoc tieng viet

Tôi muốn học tiếng Việt vì chồng tôi là từ đó và sống trong một ngôi nhà nơi
Việt sinh sống 4 vì vậy tôi muốn biết những gì họ nói con tôi là 10 tháng và
Tôi cũng học ngôn ngữ của cha ông

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  hard to understand ^^.Did u use Google to translate?

  Tôi muốn học tiếng Việt vì chồng tôi là người Việt và sống trong một ngôi nhà nơi
  có 4 người Việt sinh sống, vì vậy tôi muốn hiểu những gì họ nói .Con tôi 10 tháng tuổi và
  tôi cũng cháu học ngôn ngữ của cha ông

  Bạn viết thực sự rất khó hiểu!

  Có thể sửa lại như thế này:

  "Tôi muốn học tiếng Việt vì chồng tôi là người Việt và chúng tôi sống trong một ngôi nhà nơi có 4 người Việt cùng sinh sống vì vậy tôi muốn biết những gì họ nói. Con tôi mười tháng tuổi và tôi cũng muốn cháu học ngôn ngữ của cha ông (?!?)"

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More