Site Feedback

haha,một bài văn của bạn Rose(thành viên của italki) buồi cười quá

Ban nãy ,tớ truy cập vào trang wep .Bỗng nhiên tớ thấy một bài văn viết bằng tiếng Trung rất buồn cười.Bài văn đó viết như sau :nhà em có năm người :bố em ,mẹ em ,em, một con chó ,một con mèo.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  haha,một bài văn của bạn Rose(thành viên của italki) buồi cười quá

  Ban nãy ,tớ truy cập vào trang wep  italki.Bỗng nhiên tớ thấy một bài văn viết bằng tiếng Trung rất buồn cười.Bài văn đó viết như sau :nhà em có năm người :bố em ,mẹ em ,em, một con chó ,một con mèo.(我 有 五 口 人,我 爸爸, 妈妈, 一 只 狗 和 一 只 猫)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More