Site Feedback

Bài thứ 1 Con Rồng cháu Tiên 2

Một hôm, nhân một chuyến đi thăm thú khắp cõi, Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ,thuộc dòng dõi tiên ở trên trời , đẹp người , đẹp nết . Âu Cơ mến phục tài và đức của Lạc Long Quân. Thế là hai người kết duyên vợ chông. Chẳng bao lâu, Âu Cơ có mang đẻ ra một bọc trứng. Bảy ngày sau, cái bọc ấy nở ra một trăm người con xinh đẹp.
翻译
一天,因为一次饶有兴趣的周游疆域,Lạc Long Quân 遇见了住在天上的神仙后裔Âu Cơ 姑娘。Âu Cơ 姑娘美丽善良。Âu Cơ敬佩Lạc Long Quân 的才能和德行。这么一来,两人结缘为夫妻。没多久,Âu Cơ怀孕生下了一包蛋。七天后,那包雌蛋孕育了一百个玲珑秀丽得小人。

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bài thứ 1 Con Rồng cháu Tiên 2

  Một hôm, nhân một chuyến đi thăm thú khắp cõi, Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ,thuộc dòng dõi tiên ở trên trời , đẹp người , đẹp nết . Âu Cơ mến phục tài và đức của Lạc Long Quân. Thế là hai người kết duyên vợ chồng chông. Chẳng bao lâu, Âu Cơ có mang thai đẻ ra một bọc trứng. Bảy ngày sau, cái bọc ấy nở ra một trăm người con xinh đẹp.
  翻译
  一天,因为一次饶有兴趣的周游疆域,Lạc Long Quân 遇见了住在天上的神仙后裔Âu Cơ 姑娘。Âu Cơ 姑娘美丽善良。Âu Cơ敬佩Lạc Long Quân 的才能和德行。这么一来,两人结缘为夫妻。没多久,Âu Cơ怀孕生下了一包蛋。七天后,那包雌蛋孕育了一百个玲珑秀丽得小人。

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More