Site Feedback

Message to Zanzibar 1

This is a message I want to send to some children in Zanzibar. I was their English teacher last summer. I copied the Swahili followed by the English version of what I want to say:


Ndugu watoto za Madrasa Banina wal Banati,

Nakosa sana na nadhani ya wewe mara nyingi. Nataka kutembelea Uzi na kuona wewe kwa haraka. Nafanya mazoezi kiswahili kidogo, na natumaini mnafanya mazoezi kiingereza kidogo na mnacheza “Duck-Duck-Goose” pia. Nimetuma vitabu kwa mnafanya mazoezi kusema kiingereza. Picha hii kwenye kadi hii ni shule katika hali yangu ya nyumbani. Ni kuitwa, “The University of Washington”. Natumaini nyinyi wote nikusoma sana katika shule ya msingi, hivyo utakuwa na mafanikio kazi yoyote unataka katika siku zijazo.

Tutaonana tena inshallah,

Mwalimu Katie


Dear children of Madrasa Banina wal Banati,

I miss you very much and think of you often. I want to visit Uzi and see you again soon. I am practicing Swahili and I hope you are still practicing English and playing “Duck-Duck-Goose”. I have sent you books for you to practice speaking English. The picture on this card is a school in my home state. It is called “The University of Washington”. I hope you are all studying hard in primary school so you will be successful in any job you want in your future.

I will see you again, God willing,

Teacher Katie

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Swahili

  Show More