Site Feedback

越南语习作

tôi là người Trung Quốc.nhà tôi ở Hồ Nam.Nhưng tôi sống và làm việc ở Đông Quan. Tôi sẽ nói một ít tiếng Việt.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  越南语习作

  Tôi là người Trung Quốc, nhà tôi ở Hồ Nam nhưng tôi sống và làm việc ở Đông Quan. Tôi biết nói một ít tiếng Việt.

  @Đức Hồ: bạn nên viết là:  "Chào chị, tôi cũng là người TQ, bây giờ đang ở Hà Nội học tập.Chị cảm thấy làm việc ở VN có vất vả không?"

   

  越南语习作

  tôi là người Trung Quốc.nhà tôi ở Hồ Nam.Nhưng tôi sống và làm việc ở Đông Quan. Tôi sẽ nói một ít tiếng Việt.

   

  Bạn nên viết là:

  Tôi là người Trung Quốc, quê ở Hồ Nam nhưng sống và làm việc ở Đông quan.Tôi biết nói một ít tiếng việt.

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More