Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Mình đang học tiếng Việt ở Hà Nội, mình hy vọng làm quen với bạn Việt Nam để học tập ngôn ngũ cùng nhau.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  First notebook entry: Introducing myself

  Mình đang học tiếng Việt ở Hà Nội, mình hy vọng làm quen với bạn Việt Nam để học tập ngôn ngữ cùng nhau.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More