Site Feedback

First notebook entry: Introducing myself

Ten cua toi la larry,Toi dang hoc tieng viet cho vo toi.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  To Johnston:

  "Tên tôi là Larry, tôi đang học tiếng Việt cho vợ tôi." Tuyệt vời! Xin chào bạn. Em học tiếng Việt cho cuộc sống của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh.

  -> "Tên tôi là Larry, tôi đang học tiếng Việt cho vợ tôi." Tuyệt vời! Xin chào bạn. Tôi cũng đang học tiếng Việt cuộc sống của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh.

  When you call other person as "bạn"; you will call yourself as "tôi" or "mình"


  First notebook entry: Introducing myself

  Ten cua toi la larry,Toi dang hoc tieng viet cho vo toi.

  -> Tên tôi là Larry, tôi đang học tiếng Việt vì vợ tôi.

  ”Vì vợ tôi" = to communicate/understand my wife

  "Để nói chuyện với vợ tôi" is also good.

  First notebook entry: Introducing myself

  Ten cua toi la larry,Toi dang hoc tieng viet cho vo toi.

  i can understand what you mean but Vietnamese dont say that. We often say: 

  Ten toi la Larry. Toi dang hoc tieng Viet de noi chuyen voi vo toi

  (My name is Larry. I'm studying Vietnamese to communicate with my wife)

  Hope this will help

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More