Site Feedback

دوست قدیمی من

دو روز قبل وقتیکه به ایستگاهم رسیدم و از اتوبوس خارج شدم، با یکی از دوستهای قدیمی ام برخورد کردم. خیلی وقت بود که او را ندیده ام. او از روی کارش زیاد به مسافرت می رفت. در بسیار شهر بود: پاریس، تهران، باکو، تکیو، بیشکک... .
(به شهرهای زیادی رفته بود)
قبلا ما خیلی با هم دوستی می کردیم. او همیشه در کردن تکلیف و مشقم به من کمک می کرد. الان ما باز با هم معاشرت می کنیم. من خیلی خوشحالم که من با او دوستی می کنم

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  دوست قدیمی من

  دو روز قبل وقتیکه به ایستگاهم ایستگاه رسیدم و از اتوبوس خارج شدم، با یکی از دوستهای قدیمی ام برخورد کردم.

  خیلی وقت بود که او را ندیده امندیده بودم. او از روی به خاطر کارش زیاد  به مسافرت می رفت.

  و تا کنون در بسیاری از شهرها بوده است.مثل: پاریس، تهران، باکو، تکیوتوکیو، بیشکک
  (به شهرهای زیادی رفته بود است)
  قبلا ما خیلی با هم دوستی می کردیم در ارتباط بودیم. او همیشه در کردن  تکلیف و مشقم به من کمک می کرد.

  الان ما باز با هم معاشرت می کنیم.

  من خیلی خوشحالم که من با او دوستی می کنمدوستم

  or:

  من خیلی خوشحالم که دوستی مثل او دارم.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More