Site Feedback

روزگار یک دانشجویی شاغل

یکی از دوستانم تازه دانشجو شده. وقتی من دانستم که او وارد دانشگاهم شده خیلی تعجب کردم چون عمراً علاقه ای به فرا گرفتن زبانهای خارجی را نشان نمی داد. همه اش به فکر خوش گذرانی و تفریح بود.
حالا زبان انگلیسی تحصیل می کند (در گروه زبان انگلیسی تحصیل می کند). گاهی ملاقت می کنیم و من بهش زبان فارسی می آموزم. تازیگی ها خیلی با هم رفت و آمد می کنیم. رفیقم هم شاغل اسم. در رادیو کار می کند. او گوینده رادیو است و برنامه خودش روی رادیو هم دارد. صدایش خوش است و طرافداران زیادی هم دارد. من و همگروهانش، همه کس از ما (هر از ما) موقع پخش برنامه اش رودیو را روی اینترنت روشن می کنیم و به حرفهایش گوش می کنیم. خیلی بامزه صحبت می کند. ولی متأسفانه به خاطر اینکه او باید کار کند همه اش عجله دارد. هی سر درس عجله می کند (با عجله می رود) و یا به محل کارش عجله می کند.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  روزگار یک دانشجوی شاغل

  یکی از دوستانم به تازگی دانشجو شده است. وقتی که دانستم او وارد دانشگاهمان شده خیلی تعجّب کردم زیرا پیش از این به فرا گرفتن زبانهای خارجی علاقه ای نشان نمی داد و همیشه به فکر خوش گذرانی و تفریح بود
  او هم اکنون در گروه زبان انگلیسی تحصیل می کند. گاهی باهم ملاقات می کنیم و من به او زبان فارسی می آموزم. البته این روزها رفت و آمدمان روز به روز بیشتر میشود. این دوست من گوینده ی رادیو است و به خاطر صدای گیرایش طرافداران زیادی دارد. من وهمشاگردی هایش معمولاً در زمان پخش برنامه ی اواز طریق اینترنت به حرفهایش گوش می دهیم. خیلی بامزّه  حرف می زند ولی(ارتباط این دو جمله از نظر معنایی کمی اشکال دارد) متأسفانه به خاطر مشغولیت کاری ودرسی در همه ی کارها عجله می کند.

  توصیه میکنم از به کار بردن زبان محاوره وجملات تکراری پرهیز کنید. لطفاً به ارتباط بین جملات وپیوستگی نوشتارهم بیشتر دقت کنید 

  Sorry for some reason I have problems in typing Farsi and using punctuation marks on my Mac

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More